Termin szkolenia gwarantowany
16.11.2021

Wtorek

Online
od 549 PLN
Cel

Celem szkolenia jest przedstawienie Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2022 rok, w tym zasad ubiegania się  o dofinansowanie w poszczególnych programach, ze szczególnym uwzględnieniem programów: „Edukacja Kulturalna”, „Kultura ludowa i tradycyjna”, „Kultura Dostępna” i „Partnerstwo dla Książki”.

UWAGA: Szkolenie nie obejmuje programów infrastrukturalnych!

Podczas szkolenia omówione zostaną m.in.: zasady konkursów, podstawowe błędy, wskazówki, jak dobrze przygotować wniosek, aby otrzymał wysoką liczbę punktów, wytyczne dotyczące przygotowania preliminaży kosztów.

Ważne! Aby w pełni oddać charakter szkolenia stacjonarnego (na sali) zalecamy, aby uczestnicy posiadali aktywną kamerę i mikrofon podczas szkolenia.

string(6) "online"
Czas trwania
od 10:00 do 15:30 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • ćwiczenia grupowe
 • dyskusja
 • omówienie studium przypadków
 • warsztat
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników samorządowych instytucji kultury (m.in. ośrodków kultury, bibliotek, muzeów) a także podmiotów upoważnionych do udziału w Programach MKiDN 2022.

Prowadzący
Anna Czyżewska

Etnografka i animatorka kultury. Ukończyła Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, program rozwojowy Interkulturowi Nawigatorzy oraz Szkołę Treningu Grupowego.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

16.11.2021 (Wtorek)

Rozpoczęcie i wprowadzenie.

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2022 – Wytyczne, Regulaminy i Specyfikacje.

Autorskie narzędzie „Diament projektowy”.

Na co zwrócić uwagę przygotowując wnioski w programach: „Edukacja Kulturalna”, „Kultura ludowa i tradycyjna”, „Kultura Dostępna” i „Partnerstwo dla Książki”.

Omówienie formularza wniosku w programach MKiDN 2022.

Procedura oceny wniosków – teoria i praktyka.

„Jak napisać dobry wniosek”? – lista zasad.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 10-11-2021)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 10-11-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Jak przygotować wnioski w Programach MKiDN na 2022 r.?

Online, 16.11.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi