Termin szkolenia gwarantowany
13.12.2019

Piątek

Warszawa
od PLN
Cel

Celem szkolenia jest usystematyzowanie i wzbogacenie wiedzy w zakresie efektywnego funkcjonowania w życiu zawodowym oraz prywatnym, a także radzenia sobie w sytuacjach stresowych związanych z pracoholizmem i zaburzeniem sfery work life balansu.

string(0) ""
Czas trwania
10:00-16:00
Metodyka
 • burza mózgów
 • case studies
 • ćwiczenia grupowe
 • ćwiczenia indywidualne
 • dyskusja
 • odgrywanie ról
 • techniki multimedialne
 • warsztat
Grupa docelowa

Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich chcących nabyć wiedzę i umiejętności w zakresie efektywnego łączenia życia zawodowego i prywatnego oraz radzenia sobie z własnymi emocjami w sytuacjach związanych ze stresem, pracoholizmem oraz wypaleniem zawodowym.

Prowadzący
Agnieszka Pilińska-Kępowicz

Wysokiej klasy trener i konsultant. Psycholog z doświadczeniem menadżerskim. Rekomendowana przez instytucje rządowe (m.in. „Najlepszy trener w służbie cywilnej 2003 r.”), samorządowe i wymiaru sprawiedliwości.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

13.12.2019 (Piątek)

9:30-10:00 rejestracja uczestników, przerwa kawowa
10:00-11:30

Work life balance:

 • podstawowe definicje,
 • zasady work life balance,
 • granice dla pracownika,
 • postawa przełożonego,
 • zachowania poprawne /zachowania naganne,
 • najczęściej popełniane błędy związane z zatarciem granicy pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.

Równowaga pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym:

 • kiedy zacieramy granice,
 • pracoholizm,
 • sygnał alarmowy,
 • system zarządzania a work life balance,
 • współpracownicy a work life balance,
 • kultura organizacyjna wspierająca i niszcząca work life balance,
 • konsekwencje braku równowagi.
11:30-11:40 przerwa kawowa
11:40-13:00

Efektywne radzenie sobie ze stresem a work life balance:

 • samoocena poziomu stresu (określenie własnych predyspozycji, mocnych i słabych stron),
 • rozpoznawanie i kontrolowanie emocji w sytuacji stresowych,
 • źródła stresu,
 • techniki i metody radzenia sobie ze stresem,
 • reakcje na stres (rola mechanizmów obronnych),
 • konsekwencje stresu,
 • nieskuteczne techniki w walce ze stresem.
13:00-13:30 przerwa obiadowa
13:30-14:50

Wypalenie zawodowe – jako efekt braku równowagi:

 • spadek zaangażowania,
 • sześć źródeł wypalenia,
 • emocjonalne skutki wypalenia,
 • niedopasowanie,
 • efekt kaskadowy.
14:50-15:00 przerwa kawowa
15:00-16:00

Zarządzanie czasem wspomagające work life balance:

 • selektywność działania,
 • zachowanie prawidłowej struktury wykonywanych czynności,
 • planowanie pracy własnej, kryteria zadań ważnych,
 • badanie rzeczywistego wykorzystania czasu,
 • ustalanie priorytetów (krótko i długofalowych, spójnych i pozostających
  w sprzeczności),
 • planowanie i kontrola czasu.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Centrum Konferencyjne As Bud (budynek Central Tower)
Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Ostateczna lokalizacja szkolenia zostanie podana w potwierdzeniu udziału, które jest wysyłane na 2 dni robocze przed szkoleniem (nie liczymy dnia szkolenia). Informacja ta jest przesyłana drogą elektroniczną na adres osoby kontaktowej i uczestnika szkolenia.

Mapa

Koszt

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte