11.06.2021

Piątek

Online
od 429 PLN
Cel

Celem szkolenia jest usystematyzowanie i wzbogacenie wiedzy w zakresie efektywnego funkcjonowania w życiu zawodowym oraz prywatnym oraz radzenia sobie w sytuacjach stresowych związanych z pracoholizmem i zaburzeniem sfery work life balansu zgodnie z najnowszymi zaleceniami i wytycznymi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Ważne! Aby w pełni oddać charakter szkolenia stacjonarnego (na sali) zalecamy, aby uczestnicy posiadali aktywną kamerę i mikrofon podczas szkolenia.

Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • burza mózgów
 • case studies
 • ćwiczenia grupowe
 • ćwiczenia indywidualne
 • dyskusja
 • odgrywanie ról
 • techniki multimedialne
 • warsztat
Grupa docelowa

Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich chcących nabyć wiedzę i umiejętności w zakresie efektywnego łączenia życia zawodowego i prywatnego oraz radzenia sobie z własnymi emocjami w sytuacjach związanych ze stresem, pracoholizmem oraz wypaleniem zawodowym.

Prowadzący
Agnieszka Pilińska-Kępowicz

Wysokiej klasy trener i konsultant. Psycholog z doświadczeniem menadżerskim. Rekomendowana przez instytucje rządowe (m.in. „Najlepszy trener w służbie cywilnej 2003 r.”), samorządowe i wymiaru sprawiedliwości.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

11.06.2021 (Piątek)

Work life balnce:

  • podstawowe definicje,
  • zasady work life balance,
  • granice dla pracownika,
  • postawa przełożonego,
  • zachowania poprawne/zachowania naganne,
  • najczęściej popełniane błędy związane z zatarciem granicy pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.

Równowaga pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym zgodnie z wytycznymi KPRM:

  • kiedy zacieramy granice,
  • pracoholizm,
  • system zarządzania a work life balance,
  • współpracownicy a work life balance,
  • kultura organizacyjna wspierająca i niszcząca work life balance,
  • rozwiązania przyjęte w służbie cywilnej,
  • najlepsze praktyki wybranych Urzędów.

Efektywne radzenie sobie ze stresem a work life balance:

  • samoocena poziomu stresu (określenie własnych predyspozycji, mocnych i słabych stron),
  • rozpoznawanie i kontrolowanie emocji w sytuacji stresowych,
  • źródła stresu,
  • techniki i metody radzenia sobie ze stresem,
  • reakcje na stres (rola mechanizmów obronnych),
  • konsekwencje stresu,
  • nieskuteczne techniki w walce ze stresem.

Wypalenie zawodowe – jako efekt braku równowagi:

  • spadek zaangażowania,
  • sześć źródeł wypalenia
  • emocjonalne skutki wypalenia,
  • niedopasowanie,
  • efekt kaskadowy.

Zarzadzanie czasem wspomagające work life balance:

  • selektywność działania,
  • zachowanie prawidłowej struktury wykonywanych czynności,
  • planowanie pracy własnej, kryteria zadań ważnych,
  • badanie rzeczywistego wykorzystania czasu,
  • ustalanie priorytetów (krótko i długofalowych, spójnych i pozostających w sprzeczności),
  • planowanie i kontrola czasu.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Agenda jest orientacyjna i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 429 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 08-06-2021)
 • 529 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 08-06-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
	string(6) "before"
	string(10) "08-06-2021"
	NULL
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Work life balance w administracji publicznej zgodnie z wytycznymi KPRM

Online, 11.06.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 429,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 429,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi