21-23.08.2024
Kazimierz Dolny
od 2099 PLN
Cel

Celem szkolenia jest poznanie zasad rachunkowości budżetowej i praktyczne przygotowanie do wykonywania zadań w zakresie rachunkowości budżetowej, tj. tworzenia wewnętrznych procedur, poprawnej klasyfikacji i ewidencji zdarzeń gospodarczych, omówienia znaczenia kontroli oraz kto odpowiada za poszczególne jej etapy.

string(3) "out"
Czas trwania
I dzień: zakwaterowanie od 15:00
II dzień: od 9:00 do 16:00 (w tym przerwy)
III dzień: od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Stacjonarne/Wyjazdowe

Metodyka
 • case studies
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie adresowane jest do głównych księgowych, pracowników służb finansowo-księgowych oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

 

Prowadzący
Ewa Kozakiewicz

Praktyk, czynny zawodowo, doświadczony szkoleniowiec specjalizujący się w rachunkowości budżetowej.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu
Polecamy również
22.10.2024
25.10.2024
Warsztaty z rachunkowości budżetowej w JSFP Zakopane Jarosław Jurga Piotr Rybicki Rekrutacja w toku

Program

Dzień 1

21.08.2024 (Środa)

Przyjazd, zakwaterowanie uczestników w hotelu.

Dzień 2

22.08.2024 (Czwartek)

Polityka rachunkowości jako organizacja rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych.

Dowody księgowe:

  • rodzaje dowodów księgowych,
  • opis merytoryczny do faktury,
  • elementy opisu merytorycznego do faktury,
  • elementy kontroli: kontrola formalno-rachunkowa, kontrola merytoryczna.

Zaciąganie zobowiązań a plan finansowy.

Ustawa prawo zamówień publicznych w świetle finansów publicznych od strony finansowo-księgowej, za co odpowiada główny księgowy, podpisanie umowy i zaciągnięcie zobowiązania a plan finansowy.

Prawidłowe zapisy w programie finansowo-księgowym w zakresie:

  • grupowania dokumentów,
  • terminu płatności, tak aby nie doprowadzić do powstania zobowiązań wymagalnych,
  • numerowania dokumentów.

Ewidencja zaangażowania jako system raportowania o wydatkowaniu środków publicznych:

  • zapewnienia prawidłowości ewidencjonowania zaangażowania,
  • istotnych różnic między zobowiązaniem a zaangażowaniem.

Klasyfikacja wydatków:

  • zmiany w klasyfikacji budżetowej mające zastosowanie w 2024 roku,
  • zagadnienia problemowe, tj. faktury wielopozycyjne (zakup usług remontowych i materiałów),
  • klasyfikacja wydatków na szkolenia oraz inne podróże służbowe.

Dzień 3

23.08.2024 (Piątek)

Wybrane elementy w zakresie podróży służbowych:

  • klasyfikacja budżetowa: kiedy § 4410, § 4550, § 4700,
  • obligatoryjny obowiązek pracodawcy do wezwanie pracownika do rozliczenia delegacji:
   • „Zerowe” delegacje a ich ewidencja.

Środki trwałe – wybrane elementy:

  • komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25.05.2017 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”.

Obowiązek sporządzania zestawień obrotów i sald.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Hotel Dwa Księżyce***
ul. Sadowa 15
24-120 Kazimierz Dolny

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Ostateczna lokalizacja szkolenia zostanie podana w potwierdzaniu udziału zgodnie z datą wskazaną w warunkach udziału. Informacja ta jest przesyłana drogą elektroniczną na adres osoby kontaktowej i uczestnika szkolenia.

Mapa

Koszt

Pakiet 1:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (2 x śniadania, 2 x obiady, 2 x kolacje, serwis kawowy podczas szkolenia), nocleg w pok. 1-osobowym (2 noce, 21-23.08.2024 r.), parking, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
 • 2899 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 06-08-2024)
 • 3099 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 06-08-2024)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Pakiet 2:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (2 x śniadania, 2 x obiady, 2 x kolacje, serwis kawowy podczas szkolenia), nocleg w pok. 2-osobowym (2 noce, 21-23.08.2024 r.), parking, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
 • 2699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 06-08-2024)
 • 2899 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 06-08-2024)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Pakiet 3:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (2 x śniadania, 2 x obiady, 2 x kolacje, serwis kawowy podczas szkolenia), nocleg w pok. 3-osobowym (2 noce, 21-23.08.2024 r.), parking, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
 • 2699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 06-08-2024)
 • 2899 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 06-08-2024)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Pakiet 4:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (1 x śniadanie, 2 x obiady, 1 x kolacja, serwis kawowy podczas szkolenia), nocleg w pok. 1-osobowym (1 nocleg, 22-23.08.2024 r.), parking, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
 • 2699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 06-08-2024)
 • 2899 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 06-08-2024)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Pakiet 5:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (1 x śniadanie, 2 x obiady, 1 x kolacja, serwis kawowy podczas szkolenia), nocleg w pok. 2-osobowym (1 nocleg, 22-23.08.2024 r.), parking, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
 • 2499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 06-08-2024)
 • 2699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 06-08-2024)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Pakiet 6:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (1 x śniadanie, 2 x obiady, 1 x kolacja, serwis kawowy podczas szkolenia), nocleg w pok. 3-osobowym (1 nocleg, 22-23.08.2024 r.), parking, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
 • 2499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 06-08-2024)
 • 2699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 06-08-2024)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Pakiet 7:
udział w szkoleniu, wyżywienie (2 x obiad, serwis kawowy podczas szkolenia), parking, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
 • 2099 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 06-08-2024)
 • 2299 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 06-08-2024)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu na sali nie obejmuje:
 • dojazdu uczestnika na i z szkolenia
Udogodnienia w obiekcie:
 • zwierzęta domowe są akceptowane – obowiązuje dopłata
Uwagi:
Istnieje możliwość dokwaterowania osoby towarzyszącej. W przypadku zainteresowania zapraszamy do kontaktu z organizatorem.
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Warsztaty z rachunkowości budżetowej w jednostkach sektora finansów publicznych

Kazimierz Dolny, 21.08.2024 - 23.08.2024

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

NABYWCA I DANE DO FAKTURY

/

Czy dane nabywcy są takie same jak odbiorcy?

ODBIORCA I DANE DO FAKTURY

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0
 • Faktura: Elektroniczna (wysłana w dniu szkolenia na podany adres)

Uwagi