Termin szkolenia gwarantowany
13.10.2020

Wtorek

Online
od 449 PLN
Cel

Uwaga! Rusza nabór wniosków w ramach Funduszu Wsparcia Kultury.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 8 października br. ogłosiło nabór wniosków do FWK. Budżet wynosi 400 mln zł. Wnioski można składać od 8.10 do 21.10.2020 r.

Celem szkolenia jest zwiększenie umiejętności pisania wniosków o dofinansowanie działań kulturalnych oraz uporządkowanie wiedzy w zakresie przygotowywania wniosków do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Jest to forma pomocy dla podmiotów prowadzących działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki i tańca, która ma częściowo zrekompensować przychody utracone z powodu pandemii COVID-19.Podmioty prowadzące działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca będą mogły ubiegać o wsparcie finansowe pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 jako rekompensatę z tytułu utraconych przychodów w okresie od dnia 12 marca do dnia 31 grudnia 2020 r.

W ramach szkolenia omówione zostaną również inne źródła finansowania projektów kulturalnych, w szczególności programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz programy realizowane przez państwowe instytucje kultury. Omówiona zostanie specyfika programów dotacyjnych MKiDN oraz sposoby zwiększenia skuteczności aplikowania w tych programach.

string(6) "online"
Czas trwania
9:00-14:00
Metodyka
 • case studies
 • dyskusja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie dedykowane przedstawicielom samorządowych instytucji kultury, organizacjom pozarządowym i przedsiębiorcom prowadzącym działalność w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca i zainteresowanym uzyskaniem wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz aplikowaniem do programów dotacyjnych MKiDN.

Prowadzący
Paweł Kamiński

Doświadczony menedżer i animator kultury. Dyrektor instytucji kultury.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

13.10.2020 (Wtorek)

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19:

  • informacje ogólne i podstawy prawne,
  • podmioty uprawnione do uzyskania wsparcia,
  • wysokość i zasady wsparcia i zasady ustalania maksymalnej wysokości wsparcia,
  • przygotowanie i sposób złożenia wniosku,
  • kryteria oceny wniosków.

Programy dotacyjne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

  • podstawy prawne,
  • zakres mecenatu państwa,
  • warunki udzielania dotacji,
  • zespoły eksperckie,
  • nabory.

Inne źródła finansowania projektów kulturalnych:

  • programy realizowane przez państwowe instytucje kultury,
  • stypendia,
  • wybrane programy finansowane przez podmioty niepubliczne.

Jak poprawiać skuteczność aplikowania w programach dotacyjnych MKiDN?

  • jak przebiega ocena wniosków wg zarządzenia MKiDN?
  • jak przebiega ocena wniosków w praktyce?
  • tworzenie projektu jako proces twórczy
  • formularz jako narzędzie komunikacji z ekspertem
  • jak napisać wniosek, żeby „trafiał” w kryteria?
  • jak tworzyć budżet projektu?

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 349 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 08-10-2020)
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 08-10-2020)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Jak ubiegać się o wsparcie dla podmiotów prowadzących działalność kulturalną z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19? Jak zwiększać skuteczność aplikowania w programach dotacyjnych MKiDN? (szkolenie online)

Online, 13.10.2020

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi