10.05.2023

Środa

Online
od 499 PLN
Cel

Szkolenie ma w sposób praktyczny przybliżyć Państwu zasady dotyczące wykonania i ewidencji zdarzeń gospodarczych i finansowych po zmianach przepisów ustaw, rozporządzeń w JST, w jednostkach budżetowych.

Obszerny materiał, który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie adresowane jest dla skarbników, głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo – księgowych jednostek budżetowych, CUW, oraz organów kontrolnych.

Prowadzący
Teresa Krawczyk

Wykładowczyni wyższych uczelni, wieloletnia praktyczka administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

10.05.2023 (Środa)

Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont -w JST i jednostkach budżetowych:

  • ujęcie zdarzeń w świetle KSR 7 w księgach rachunkowych,
  • prezentacja uproszczeń w rachunkowości a zasada istotności,

Realizacja dochodów budżetowych i ich ewidencja – dochody przypisane i nieprzypisane.

Refundacja wydatków.

Dotacje- ewidencja księgowa w JST.

Zadania zlecone.

Realizacja działań w dobie kryzysu:

  • zakres zadań własnych- określona w przepisach pomoc obywatelom Ukrainy,
  • jak w JST klasyfikować wpłaty mieszkańców, darowizny na rzecz uchodźców?
  • wnioski o świadczenie za pomoc uchodźcom.

Prawidłowe ujęcie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w księgach rachunkowych samorządowych jednostek budżetowych, z uwzględnieniem nowych paragrafów wydatków.

Ewidencja- należności, odsetki oraz ich aktualizacja:

  • zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i ich ewidencja w księgach,
  • naliczanie odsetek od należności, zobowiązań i transakcji ( obowiązek ustawowy ) i ich odpisy aktualizacyjne.

Majątek w JST, w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych:

  • środki trwałe wysoko i nisko cenne,
  • wartości niematerialne i prawne,
  • środki trwałe w budowie
   • źródła finansowania oraz ujęcie i ich ewidencja do 10 tys. i powyżej 10 tys.( w tym: umorzenie i amortyzacja )
   • z uwzględnieniem: ustawy o rachunkowości, KSR nr 11, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 05-05-2023)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 05-05-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Wybrane zagadnienia rachunkowe, finansowe i majątkowe– nowe zadania i problemy JST i jednostek budżetowych

Online, 10.05.2023

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi