Termin szkolenia gwarantowany
02.09.2019

Poniedzialek

Warszawa
od PLN
Cel

Celem szkolenia jest kompleksowe prześledzenie procesu uznawania wydatków za niewygasające, wskazanie na wymogi formalne i merytoryczne dla takich wydatków oraz omówienie aspektu ewidencyjnego i sprawozdawczego.

Zgodnie z regułą roczności budżetu niewydatkowanie środków z planu finansowego do końca roku budżetowego wygasają z mocy prawa. Ustawodawca przewidział jednak wyjątek od tej reguły, którego celem było zapewnienie racjonalności wydatkowania środków. Tym wyjątkiem są tzw. wydatki niewygasające.

NULL
Czas trwania
10:00-16:00
Grupa docelowa

Szkolenie dedykowane dla pracowników działów finansowo-księgowych jednostek budżetowych archiwów państwowych.

Prowadzący
Ireneusz Rosiek

Doktor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie finansów publicznych. Jest wykładowcą akademickim na kierunku "Finanse i rachunkowość" oraz ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

02.09.2019 (Poniedzialek)

9:30-10:00 rejestracja uczestników, przerwa kawowa
10:00-11:30

Ustawowe uregulowania w zakresie wykonywania budżetu:

 • roczność budżetu,
 • wydatki niewygasające w świetle ustawy o finansach publicznych,
 • rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wydatków niewygasających,
 • wyłączenia,
 • budżet państwa o budżet środków europejskich w kontekście wydatków niewygasających.

Sprawozdanie merytoryczne z wykonania wydatków niewygasających.

11:30-11:40 przerwa kawowa
11:40-13:00

Przykłady zadań objętych wydatkami niewygasającymi oraz uzasadnienia.

Procedura:

 • dotycząca przekazywania dokumentów odnośnie do ujęcia w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
13:00-13:30 przerwa obiadowa
13:30-14:50

Ujęcie rachunkowe wydatków niewygasających:

 • księgowanie planu na koncie 980 i 981,
 • Zaangażowanie wydatków niewygasających na koncie 998 i 999,
 • Prezentacja wydatków w sprawozdaniu Rb-28NW oraz Rb-28.
14:50-15:00 przerwa kawowa
15:00-16:00

Dyskusja.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Koszt

Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Wydatki niewygasające w jednostkach archiwów państwowych

Warszawa, 02.09.2019

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi