Termin szkolenia gwarantowany
29.01.2024

Poniedzialek

Online
od 599 PLN
Cel

Celem szkolenia jest przedstawienie istotnych elementów z zakresu najbardziej problemowych obszarów w ewidencji operacji i sprawozdawczości JSFP oraz praktycznym stosowaniem aktualnych przepisów i interpretacji. Tematyka szkolenia została dobrana tak, by osoby odpowiedzialne za ujmowanie zdarzeń i operacji gospodarczych w ewidencji księgowej znały najnowsze zmiany rozporządzeń, za których realizacje są odpowiedzialne w sposób pośredni lub bezpośredni. Szkolenie wiąże w spójna całość przepisy prawa wynikające z rozporządzeń, interpretacji z dobrymi praktykami. Formuła szkolenia została skonstruowana w sposób umożliwiający zaprezentowanie obszarów, których najczęściej występują problemy wynikające z licznych interpretacji.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Do udziału zapraszamy głównych księgowych, pracowników służb finansowo-księgowych w JSFP oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Prowadzący
Jarosław Jurga

Ekonomista, certyfikowany księgowy, trener, posiadający wieloletnie doświadczenie w obszarze finansów publicznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

29.01.2024 (Poniedzialek)

Refundacja wydatków w JST i PJB:

  • refundacja w roku realizacji wydatku, a refundacja w roku następnym,
  • ewidencja refundacji w różnych okresach sprawozdawczych,
  • refundacja stanowiąca dochody budżetowe,
  • schematy księgowe,
  • powiazania ze sprawozdaniami księgowymi.

Ewidencja wydatków niewygasających w 2023 г.:

  • ewidencja ujęcia w planie wydatków niewygasających,
  • ewidencja wydatków budżetowych ze środków niewygasających w roku realizacji,
  • ewidencja pozabilansowa wydatków niewygasających.

Ewidencja prawnego zaangażowania wydatków w jednostkach budżetowych:

  • cel ewidencjonowania wydatków w układzie zadaniowym,
  • ewidencja zaangażowania jako element kontroli wstępnej planu finansowego,
  • umowy wieloletnie w ewidencji zaangażowania wydatków,
  • umowy bezterminowe w ewidencji zaangażowania wydatków,
  • przykład zaangażowania środków w ramach przyznanego plan finansowego,
  • konta pozabilansowe wykorzystywane do ewidencji zaangażowania,
  • przykłady dokumentów, na podstawie których możliwe jest zaangażowanie wydatków.

Ewidencja nadpłaty składek ZUS:

  • schematy księgowe,
  • powiazania ze sprawozdaniami budżetowymi.

Ewidencja należności długoterminowych:

  • schematy księgowe,
  • powiazania ze sprawozdaniami budżetowymi.

Ewidencja kosztów postepowania egzekucyjnego:

  • schematy księgowe,
  • powiazania ze sprawozdaniami budżetowymi.

Pozabilansowa ewidencja środków trwałych:

  • gospodarowanie pozostałymi środkami trwałymi,
  • gospodarowanie obcymi środkami trwałymi,
  • likwidacja zbędnych środków trwałych w ewidencji księgowej,
  • schematy księgowe.

Karty płatnicze w jednostce sektora finansów publicznych:

  • zastosowanie kart płatniczych i zasady ich funkcjonowania,
  • regulacje wewnętrzne w zakresie kart płatniczych,
  • płatności kartami płatniczymi za zakupy i w podróży służbowej,
  • ewidencja księgowa.

Środki pieniężne w drodze:

  • obrót kasowy w jednostce sektora finansów publicznych,
  • obciążenie rachunku bankowego a data księgowania,
  • środki pienienie w drodze w sprawozdaniu RB-27S.

Wartości niematerialne i prawne:

  • charakterystyka WNiP,
  • umowy a WNiP,
  • wycena WNiP,
  • ewidencja WNiP,
  • powiazanie z klasyfikacja budżetowa.

Ewidencja księgowa rozrachunków z pracownikami w zakresie podróży służbowych:

  • ewidencja wypłaconej zaliczki,
  • ewidencja zaliczki wypłaconej w walucie obcej,
  • rozliczenie różnic kursowych.

Zagadnienia problemowe:

  • ewidencja materiałów w isfp,
  • czy można zaksięgować fakturę zaliczkowa za energie cieplna w miesiącu grudniu w jednostce budżetowej?
  • czy można przekazać w formie darowizny zbędne składniki majątku w postaci krzeseł do OSP?
  • czy jednostka budżetowa może dokonywać na podstawie faktur VAT płatności za szkolenia/usługi, których termin przypadka w późniejszym terminie (np. miesiąc później), również na przełomie lat,
  • czy jednostka budżetowa może dokonywać płatności na podstawie dokumentu pro-forma?
  • czy wykazanie w poz. N3.2 i kolumnie 10 sprawozdania Rb-N kaucji zabezpieczającej najem mieszkania służbowego przez jednostkę jest prawidłowe?
  • inne.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 24-01-2024)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 24-01-2024)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)