18.11.2022

Piątek

Online
od 499 PLN
Cel

Celami szkolenia są przedstawienie ustawowych uregulowań w zakresie stosowania wydatków niewygasających, a także omówienie zadań objętych wydatkami niewygasającymi oraz ich ujęcie rachunkowe na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie dedykowane dla pracowników działów finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych.

Prowadzący
Ewa Kozakiewicz

Praktyk, czynny zawodowo, doświadczony szkoleniowiec specjalizujący się w rachunkowości budżetowej.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

18.11.2022 (Piątek)

Ustawowe uregulowania w zakresie wykonywania budżetu:

  • roczność budżetu,
  • wydatki niewygasające w świetle ustawy o finansach publicznych,
  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wydatków niewygasających,
  • termin wykorzystania wydatków niewygasających,
  • obowiązek posiadania rachunku bankowego do wydatków niewygasających,
  • rozliczenie – zwrot niewykorzystanych środków (termin).

Sprawozdanie merytoryczne z wykonania wydatków niewygasających.

Omówienie zadań objętych wydatkami niewygasającymi ujętych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego (wskazanie numerów zadań wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów).

Ujęcie rachunkowe wydatków niewygasających:

  • księgowanie planu na kontach: 980 i 981,
  • zaangażowanie wydatków niewygasających na kontach: 998 i  999,
  • prezentacja wydatków w sprawozdaniach: Rb-28NW, Rb-28, Rb-23, BZ-1.

Klasyfikacja budżetowa:

  • wydatki majątkowe.
  • remont a ulepszenie.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 15-11-2022)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 15-11-2022)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Wydatki niewygasające dla zadań finansowanych z budżetu państwa w JSFP

Online, 18.11.2022

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi