17.10.2024

Czwartek

Online
od 499 PLN
Cel

Celem szkolenia jest przedstawienie istotnych elementów z zakresu najbardziej problemowych obszarów w ewidencji operacji i sprawozdawczości JSFP oraz praktycznym stosowaniem aktualnych przepisów i interpretacji. Tematyka szkolenia została dobrana tak, by osoby odpowiedzialne za ujmowanie zdarzeń i operacji gospodarczych w ewidencji księgowej znały najnowsze zmiany rozporządzeń, za których realizacje są odpowiedzialne w sposób pośredni lub bezpośredni. Szkolenie wiąże w spójna całość przepisy prawa wynikające z rozporządzeń, interpretacji z dobrymi praktykami. Formuła szkolenia została skonstruowana w sposób umożliwiający zaprezentowanie obszarów, których najczęściej występują problemy wynikające z licznych interpretacji.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Do udziału zapraszamy głównych księgowych, pracowników służb finansowo-księgowych w JSFP oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Prowadzący
Jarosław Jurga

Ekonomista, certyfikowany księgowy, trener, posiadający wieloletnie doświadczenie w obszarze finansów publicznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

17.10.2024 (Czwartek)

Refundacja wydatków w JST i PJB:

  • refundacja w roku realizacji wydatku, a refundacja w roku następnym,
  • ewidencja refundacji w różnych okresach sprawozdawczych,
  • refundacja stanowiąca dochody budżetowe,
  • schematy księgowe,
  • powiazania ze sprawozdaniami księgowymi.

Ewidencja wydatków niewygasających w 2023 г.:

  • ewidencja ujęcia w planie wydatków niewygasających,
  • ewidencja wydatków budżetowych ze środków niewygasających w roku realizacji,
  • ewidencja pozabilansowa wydatków niewygasających.

Ewidencja prawnego zaangażowania wydatków w jednostkach budżetowych:

  • cel ewidencjonowania wydatków w układzie zadaniowym,
  • ewidencja zaangażowania jako element kontroli wstępnej planu finansowego,
  • umowy wieloletnie w ewidencji zaangażowania wydatków,
  • umowy bezterminowe w ewidencji zaangażowania wydatków,
  • przykład zaangażowania środków w ramach przyznanego plan finansowego,
  • konta pozabilansowe wykorzystywane do ewidencji zaangażowania,
  • przykłady dokumentów, na podstawie których możliwe jest zaangażowanie wydatków.

Ewidencja nadpłaty składek ZUS:

  • schematy księgowe,
  • powiazania ze sprawozdaniami budżetowymi.

Ewidencja należności długoterminowych:

  • schematy księgowe,
  • powiazania ze sprawozdaniami budżetowymi.

Ewidencja kosztów postepowania egzekucyjnego:

  • schematy księgowe,
  • powiazania ze sprawozdaniami budżetowymi.

Pozabilansowa ewidencja środków trwałych:

  • gospodarowanie pozostałymi środkami trwałymi,
  • gospodarowanie obcymi środkami trwałymi,
  • likwidacja zbędnych środków trwałych w ewidencji księgowej,
  • schematy księgowe.

Karty płatnicze w jednostce sektora finansów publicznych:

  • zastosowanie kart płatniczych i zasady ich funkcjonowania,
  • regulacje wewnętrzne w zakresie kart płatniczych,
  • płatności kartami płatniczymi za zakupy i w podróży służbowej,
  • ewidencja księgowa.

Środki pieniężne w drodze:

  • obrót kasowy w jednostce sektora finansów publicznych,
  • obciążenie rachunku bankowego a data księgowania,
  • środki pienienie w drodze w sprawozdaniu RB-27S.

Wartości niematerialne i prawne:

  • charakterystyka WNiP,
  • umowy a WNiP,
  • wycena WNiP,
  • ewidencja WNiP,
  • powiazanie z klasyfikacja budżetowa.

Ewidencja księgowa rozrachunków z pracownikami w zakresie podróży służbowych:

  • ewidencja wypłaconej zaliczki,
  • ewidencja zaliczki wypłaconej w walucie obcej,
  • rozliczenie różnic kursowych.

Zagadnienia problemowe:

  • ewidencja materiałów w isfp,
  • czy można zaksięgować fakturę zaliczkowa za energie cieplna w miesiącu grudniu w jednostce budżetowej?
  • czy można przekazać w formie darowizny zbędne składniki majątku w postaci krzeseł do OSP?
  • czy jednostka budżetowa może dokonywać na podstawie faktur VAT płatności za szkolenia/usługi, których termin przypadka w późniejszym terminie (np. miesiąc później), również na przełomie lat,
  • czy jednostka budżetowa może dokonywać płatności na podstawie dokumentu pro-forma?
  • czy wykazanie w poz. N3.2 i kolumnie 10 sprawozdania Rb-N kaucji zabezpieczającej najem mieszkania służbowego przez jednostkę jest prawidłowe?
  • inne.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 14-10-2024)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 14-10-2024)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Koszty, zwroty, refundacje wydatków, należności długoterminowe, wydatki niewygasające oraz prawne zaangażowanie wydatków - specyficzne operacje na przełomie lat budżetowych

Online, 17.10.2024

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi