24.05.2021

Poniedzialek

Online
od 399 PLN
Cel

Na szkoleniu omówiona zostanie problematyka wynagrodzeń. Największy nacisk położony zostanie na naliczanie poszczególnych składników wynagrodzenia i świadczeń ze stosunku pracy oraz przeliczanie wynagrodzeń w przypadku różnych nieobecności. Omawiane zagadnienia zostaną szeroko zobrazowane konkretnymi przykładami opartymi na różnych sytuacjach faktycznych.

Czas trwania
od 9:00 do 13:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • omówienie studium przypadków
 • techniki multimedialne
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób z działów księgowych, płac, kadr.

Prowadzący
Marek Rotkiewicz

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy. Absolwent Studiów Podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

24.05.2021 (Poniedzialek)

Wynagrodzenie – podstawy prawne:

  • ustawy i rozporządzenia,
  • regulamin wynagradzania – wprowadzenie, zakres treści, zmiany, regulamin wynagradzania a regulamin premiowania.

Wypłata wynagrodzenia

  • termin wypłaty,
  • wypłata na rachunek bankowy,
  • konsekwencje niedotrzymania terminu wypłaty.

System wynagradzania:

  • wynagrodzenie zasadnicze,
  • nagrody i premie,
  • dodatki do wynagrodzenia, m.in. dodatki specjalne i zadaniowe, dodatki za wieloletnią pracę, dodatek za pracę w porze nocnej,
  • odprawy (pośmiertna, emerytalno – rentowa, z tytułu zwolnień z przyczyn niedotyczących pracownika).

Rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych:

  • dodatek 50% i 100%,
  • rekompensata czasem wolnym,
  • ustalenie wysokości wynagrodzenia i dodatku,
  • ustalenie wysokości wynagrodzenia w razie rekompensaty czasem wolnym.

Wyjścia prywatne pracowników i ich odpracowywanie a wynagrodzenie.

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy:

  • składniki uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru,
  • składniki wynagrodzenia w stałej wysokości i w wysokości zmiennej,
  • składniki za okresy miesięczne i dłuższe niż miesięczne,
  • skutki zmiany wynagrodzenia (przeliczanie zmiennych składników wynagrodzenia).

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy:

  • różnice pomiędzy ustalaniem wynagrodzenia za urlop i ekwiwalentu urlopowego,
  • współczynnik ekwiwalentowy,
  • składniki wynagrodzenia w stałej wysokości i w wysokości zmiennej,
  • wliczanie do podstawy wymiaru zmiennych składników wynagrodzenia przysługujących za okresy dłuższe niż jeden miesiąc,
  • nieprzepracowanie pełnych 3 miesięcy,
  • uzupełnianie wynagrodzenia.

Wynagrodzenie w miesiącach nie w pełni przepracowanych

  • zatrudnienie i zwolnienie w trakcie miesiąca,
  • niezdolność do pracy lub opieka z prawem do zasiłku,
  • niezdolność do pracy lub opieka bez prawa do zasiłku,
  • wynagrodzenie za 1 dzień pracy w przypadku choroby trwającej 30 dni kalendarzowych,
  • wynagrodzenie w miesiącach, w których występują nieobecności z różnych przyczyn.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 19-05-2021)
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 19-05-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
	string(6) "before"
	string(10) "19-05-2021"
	NULL
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Naliczanie wynagrodzeń w praktyce

Online, 24.05.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 399,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 399,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi