Termin szkolenia gwarantowany
25-26.01.2023
Online
od 999 PLN
Cel

Przekazanie uczestnikom informacji na temat zmian w podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych i zdrowotnym oraz zapoznanie z nowymi wprowadzonymi zmianami przepisów prawa podatkowego obowiązujące w 2023 r.

Uczestnicy dowiedzą się jaki wpływ na ich bieżącą pracę będą miały ciągłe zmiany w przepisach podatkowych i ZUS, na przykładach poznają lub utrwalą zasady rozliczania wynagrodzeń z umowy o pracę, umów cywilnoprawnych czy też działalności gospodarczej.

string(6) "online"
Czas trwania
I dzień: od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
II dzień: od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników działów kadr i płac, pracowników służb księgowych i finansowych, osoby stosujące w bieżącej pracy prawo podatkowe oraz ubezpieczeń. Szkolenie skierowane jest zarówno dla osób, które dopiero rozpoczynają pracę, jak i dla bardziej doświadczonych osób, które dzięki szkoleniu będą mogły zaktualizować już posiadaną wiedzę oraz pozyskać nową.

Prowadzący
Ewa Gogolińska

praktyk, ekspert, doradca i wykładowca licznych szkoleń dla jednostek sektora finansów publicznych z zakresu podatku VAT.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

25.01.2023 (Środa)

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym pracowników oraz osób zatrudnionych w ramach umowy cywilnoprawnej w tym:

  • zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym obowiązkowe i dobrowolne wskazanych grup,
  • obowiązki płatnika (zgłoszenia do ubezpieczenia, wyrejestrowanie, opłacanie składek i inne) – terminy,
  • zasady ustalania podstawy wymiaru składek oraz wysokości składek na ubezpieczenia społeczne wskazanych grup,
  • zasady podleganiu, naliczania i finansowania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • zasady podleganiu, naliczania i finansowania składek zdrowotnych w tym wskazanie zmian,
  • uprawnienia i świadczenia z ubezpieczeń społecznych w razie choroby i macierzyństwa (wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński) – zasady naliczania i wypłaty.

Zmiany w rozliczaniu podatku PIT od 2023 r.:

  • stosowanie kwoty wolnej od podatku w trakcie roku – zmiana dla płatnika i podatnika,
  • koszty uzyskania przychodu podstawowe oraz podwyższone – w tym zasady składania wniosków oraz odwołania po zmianach,
  • nowe zasady składania oświadczeń i wniosków – PIT-2, PIT-2A, PIT-3 (omówienie wzorów),
  • terminy obowiązywania oświadczeń i wniosków a zmiana stanu faktycznego,
  • oświadczenie na potrzeby korzystania z ulgi dla młodych, ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+ oraz ulgi senior+,
  • stosowanie oświadczeń i wniosków po ustaniu stosunku prawnego,
  • wyłączenie odpowiedzialności płatnika w przypadku nieprawidłowego pobrania zaliczek na PIT,
  • brak obowiązku poboru zaliczek na podatek z tytułu umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych,
  • zmiany zasad i terminów rozliczenia rocznego PIT dla pracownika oraz rozliczenie roczne podatników.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Dzień 2

26.01.2023 (Czwartek)

Wyliczenie wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę, umów cywilnoprawnych od 2023 r. z uwzględnieniem zmian – przykłady:

  • przychody ze stosunku pracy określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych – klasyfikacja i elementy składowe,
  • dochody wolne od podatku,
  • świadczenia nieodpłatne, świadczenia częściowo odpłatne oraz w naturze,
  • koszty uzyskania przychodów oraz kwota wolna od podatku,
  • skala podatkowa oraz stawki podatku,
  • wynagrodzenie ze stosunku pracy – progi zarobków, algorytm wyliczenia na przykładach,
  • kilka wynagrodzeń w jednym miesiącu – kiedy i jak rozliczyć z uwzględnieniem nowych zasad naliczania składki zdrowotnej, skali podatkowej oraz kwoty wolnej od podatku,
  • pracownik zatrudniony na część etatu – zasady naliczania wynagrodzenia i składki zdrowotnej a oświadczenie PIT 2,
  • zwolnienie od podatku dla osób do 26 roku życia, senior+ oraz czwórka+ – przykłady rozliczeń w tym składka zdrowotna,
  • przychody z działalności wykonywanej na podstawie umów cywilnoprawnych – przykłady rozliczenia:
   • zasady obliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
   • koszty uzyskania przychodów z działalności wykonywanej osobiście,
   • kwota wolna od podatku po zmianach – przykłady,
   • naliczanie podatku dochodowego od umów cywilnoprawnych.

Rozliczenie roczne PIT-11, PIT-4R, PIT-C i inne – wskazanie problemów.

Sesja Pytań i odpowiedzi.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 899 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 20-01-2023)
 • 999 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 20-01-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte