Termin szkolenia gwarantowany
12.12.2022

Poniedzialek

Online
od 599 PLN
Cel

Celem szkolenia jest poznanie regulacji prawnych i przykładów wynagrodzeń w 2023 r. w tym m.in. obowiązki płatnika, zasady stosowania stawek podatkowych 12 % i 32% oraz nowy wzór oświadczenia PIT-2-wersja (9) od 2023r. Uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2023 r.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby zajmujące się polityką kadrową, pracowników działów kadr, płac a także pracowników księgowości.

Prowadzący
Anna Król-Błażejewska

Doświadczony księgowy przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i jednostek należących do sektora finansów publicznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

12.12.2022 (Poniedzialek)

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych – regulacje prawne i przykłady wyliczania wynagrodzeń w 2023 r.

  • obowiązki płatnika – zaliczka na podatek dochodowy,
  • skala podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • zasady stosowania stawek podatkowych 12% i 32%,
  • kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek – możliwość stosowania również do umów cywilnoprawnych:
   • kilka wynagrodzeń w jednym miesiącu – kiedy i jak rozliczyć z uwzględnieniem kwoty wolnej od podatku,
   • pracownik zatrudniony na część etatu – zasady naliczania wynagrodzenia a oświadczenie PIT 2,
   • rozliczanie umów cywilnoprawnych w przypadku otrzymania oświadczenia o stosowaniu i nie stosowaniu kwoty wolnej od podatku– przykłady.
  • nowy wzór oświadczenia PIT-2 – wersja (9) od 2023 r. – szczegółowe omówienie zasad stosowania nowego formularza:
   • oświadczenie w sprawie pomniejszania o kwotę zmniejszającą podatek -stosowanie kwoty wolnej od podatku w trakcie roku w 2023 r.
   • możliwość rozliczania kwoty wolnej w zaliczkach w tytułach, w których dotychczas nie była rozliczana w zaliczkach, np. przy umowach zlecenia,
   • oświadczenie o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów przewidziany dla małżonków lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko,
   • podstawowe i podwyższone pracownicze koszty uzyskania przychodu,
   • oświadczenie na potrzeby korzystania z ulgi na powrót, ulgi prorodzinnej oraz ulgi dla seniorów,
   • wniosek o niestosowanie ulgi dla młodych,
   • wniosek o niestosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów,
   • wniosek w sprawie niepobierania zaliczek w roku podatkowym – brak obowiązku poboru zaliczek na podatek z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych,
   • terminy obowiązywania złożonych oświadczeń i wniosków,
   • obowiązek informowania płatnika w przypadku zmiany stanu faktycznego,
   • stosowanie oświadczeń i wniosków po ustaniu stosunku prawnego tylko w niektórych przypadkach,
  • zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów,
  • ustalanie podstawy opodatkowania i zaliczki na podatek dochodowy,
  • termin przekazania zaliczek na podatek dochodowy,
  • mikrorachunek podatkowy.

Zasady obliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2023 r. – przykłady wyliczania:

  • zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym,
  • wysokość składek na ubezpieczenia społeczne,
  • ustalanie podstawy wymiaru składek,
  • ustalanie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
  • dokonywanie opłat składek: terminy, numer rachunku składkowego,
  • fundusze pozaubezpieczeniowe: FP, FS, FGŚP, FEP,
  • pracownicze Plany Kapitałowe.


Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 07-12-2022)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 07-12-2022)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte