20.07.2022

Środa

Online
od 449 PLN
Cel

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom informacji na temat zmian w podatku dochodowego od osób fizycznych. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z nowymi wprowadzonymi zmianami przepisów prawa podatkowego, które weszły w życie w 2022 roku oraz w trakcie tego roku. Uczestnicy dowiedzą się jaki wpływ na ich bieżącą pracę będą miały ciągłe zmiany w przepisach podatkowych. W ramach szkolenia nastąpi podsumowanie zmian oraz zasad rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych w 2022 r.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Zapraszamy na szkolenie pracowników działów kadr i płac zajmujących się rozliczaniem dochodów uzyskiwanych przez pracowników oraz zleceniobiorców, pracowników służb księgowych i finansowych, osoby stosujące w bieżącej pracy prawo podatkowe. Szkolenie skierowane jest zarówno dla osób, które dopiero rozpoczynają pracę, jak i dla bardziej doświadczonych osób, które dzięki szkoleniu będą mogły zaktualizować już posiadaną wiedzę.

Prowadzący
Ewa Gogolińska

praktyk, ekspert, doradca i wykładowca licznych szkoleń dla jednostek sektora finansów publicznych z zakresu podatku VAT.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

20.07.2022 (Środa)

Wyliczenie wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę, umów cywilnoprawnych od 2022 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie 2022 r.:

  • koszty uzyskania przychodów oraz kwota wolna od podatku obowiązująca po zmianach od stycznia 2022 r. oraz 07.2022 r.,
  • skala podatkowa oraz stawki podatku,
  • powołanie, mianowanie, kontrakty, Rady Nadzorcze, Zarząd, Prokura i inne a naliczanie składki zdrowotnej oraz kosztów uzyskania przychodu,
  • składki ZUS, składka zdrowotna oraz zmiany w uldze dla klasy średniej – progi zarobków, algorytm wyliczenia, sposób wyliczenia na przykładach,
  • kilka wynagrodzeń w jednym miesiącu – kiedy i jak rozliczyć z uwzględnieniem nowych zasad naliczania składki zdrowotnej oraz skali podatkowej,
  • pracownik zatrudniony na część etatu – zasady naliczania wynagrodzenia i składki zdrowotnej a oświadczenie PIT 2,
  • zwolnienie od podatku dla osób do 26 roku życia w tym składka zdrowotna – przykłady rozliczeń,
  • zwolnienie od podatku dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny i pozostały na rynku pracy – przykłady naliczania wynagrodzenia oraz składki zdrowotnej,
  • zwolnienie od podatku dla rodziców czwórki lub więcej dzieci – przykłady naliczania wynagrodzenia oraz składki zdrowotnej,
  • ulga na powrót, dla kogo? – zasady rozliczania,
  • rozliczanie wspólne małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci – z uwzględnieniem wprowadzonych zmian,
  • rozliczanie umów cywilnoprawnych – przykłady,
  • wnioski i oświadczenia pracowników zmiany.

Działalność gospodarcza – zmiany w zasadach rozliczania podatku i składki zdrowotnej na przykładach oraz zmiany zasad opodatkowania dla liniowców, ryczałtu, karty podatkowej od 01.07.2022 r. oraz z mocą wsteczną od 01.01.2022 r. – na przykładach.

Wskazanie innych wprowadzonych i planowanych zmian w ustawie.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 15-07-2022)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 15-07-2022)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Naliczanie wynagrodzeń w praktyce z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w trakcie 2022 r. oraz od 01.07.2022 r.

Online, 20.07.2022

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi