Termin szkolenia gwarantowany
02.12.2021

Czwartek

Online
od 549 PLN
Cel

Celami szkolenia są przedstawienie ustawowych uregulowań w zakresie wynagrodzeń, naliczania ich oraz omówienie funduszu socjalnego.

Z początkiem 2022 r. wchodzą w życie liczne zmiany ustawy z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 870). Obejmują one przede wszystkim: skrócenie okresu pobierania zasiłku po ustaniu tytułu do ubezpieczeń, zasady wliczania poprzedniej niezdolności do pracy do okresu zasiłkowego, usunięcie regulacji ustalających obniżony zasiłek za czas pobytu w szpitalu, rozszerzenie przesłanek uzyskania zasiłku macierzyńskiego ubezpieczonej będącej pracownicą w razie zakończenia stosunku pracy w okresie ciąży, skrócenie okresu przerwy w zasiłkach, która skutkuje ponownym ustaleniem podstawy wymiaru zasiłku.

Ustawa nowelizująca zawiera również bardzo istotne przepisy przejściowe, które odnoszą się do sytuacji rozpoczęcia pobierania zasiłku w 2021 r. W praktyce są ważne dla wielu pracodawców.

 

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie dedykowane dla pracowników działów finansowo-księgowych, działów płac jednostek sektora finansów publicznych.

Prowadzący
Marek Rotkiewicz

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy. Absolwent Studiów Podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

02.12.2021 (Czwartek)

Zmiany w zasiłkach 2022:

  • skrócenie okresu pobierania zasiłku po ustaniu tytułu do ubezpieczeń,
  • zasady wliczania poprzedniej niezdolności do pracy do okresu zasiłkowego,
  • usunięcie regulacji ustalających obniżony zasiłek za czas pobytu w szpitalu,
  • rozszerzenie przesłanek uzyskania zasiłku macierzyńskiego ubezpieczonej będącej pracownicą w razie zakończenia stosunku pracy w okresie ciąży,
  • skrócenie okresu przerwy w zasiłkach, która skutkuje ponownym ustaleniem podstawy wymiaru zasiłku,
  • przepisy przejściowe – niezdolność do pracy rozpoczęta w 2021 r.

Wynagrodzenie:

  • podstawy prawne.

Składniki wynagrodzenia.

Wynagrodzenie w miesiącach nie w pełni przepracowanych:

  • nieobecności,
  • zatrudnienie w trakcie miesiąca.

Naliczanie wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy i ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Zasady tworzenia funduszu socjalnego.

Dokumentowanie odpisów i wydatków z funduszu socjalnego.

Regulamin funduszu jako podstawowy dokument tworzenia i funkcjonowania funduszu socjalnego.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 29-11-2021)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 29-11-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Wybrane problemy związane z wynagrodzeniami i ZFŚS. Zmiany w zasiłkach w 2022 r.

Online, 02.12.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi