Termin szkolenia gwarantowany
09.12.2020

Środa

Online
od 499 PLN
Cel

Celami szkolenia są zapoznanie uczestników z ostatnimi regulacjami dotyczącymi wynagrodzeń i świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa, zaprezentowanie najnowszych zmian przepisów w tym zakresie, w tym unormowań dotyczących przenoszenia pracowników samorządowych do innych prac w związku z pandemią oraz realizacji pracy zdalnej i jej skutków dla wynagradzania.

string(6) "online"
Czas trwania
9:00-15:00
Metodyka
 • dyskusja
 • omówienie studium przypadków
 • prezentacja
 • wykład
 • wymiana doświadczeń
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników kadr i płac jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek i zakładów budżetowych.

Prowadzący
Michał Culepa

Prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

09.12.2020 (Środa)

Źródła prawa pracy w zakresie wynagradzania dotyczące pracowników administracji samorządowej:

  • zakres obowiązywania przepisów kodeksowych,
  • przepisy szczególne – ustawa o pracownikach samorządowych i rozporządzenie ws. wynagradzania pracowników samorządowych,
  • przepisy zakładowe w jednostkach – regulaminy wynagradzania,
  • ustalanie płac pracowników zajmujących stanowiska kierownicze w samorządzie i w jednostkach samorządowych,
  • regulacje prawne dotyczące płac pracowników samorządowych w okresie epidemii.

Pojęcie wynagrodzenia i podstawowe składniki płacy pracowniczej:

  • wynagrodzenie zasadnicze,
  • obligatoryjne dodatki płacowe: stażowy i funkcyjny,
  • dodatki fakultatywne: specjalny i inne dodatki,
  • premie i nagrody.

Wynagrodzenie i ekwiwalent urlopowy – sposób ustalania.

Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy:

  • podstawy wymiaru,
  • zastosowanie przepisów o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy – nagrody jubileuszowe i odprawy:

  • sposób ustalania, zastosowanie przepisów o ekwiwalencie urlopowym,
  • ustalanie okresów zatrudnienia dla potrzeb wymiaru nagród i odpraw.

Zasady ograniczania wysokości odpraw według przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (ustawy COVID-19).

Wynagradzanie w sytuacji powierzenia pracy zdalnej.

Praca zdalna a zwolnienie od pracy z powodu choroby lub kwarantanny.

Świadczenia chorobowe dla osób przebywających na kwarantannie i izolacji.

Możliwość powierzenia pracy zdalnej w sytuacji kwarantanny:

  • pracownicy jednostek pomocy społecznej,
  • pozostali pracownicy (zmiany w przepisach ustawy COVID-19).

Przeniesienie do innej pracy na czas epidemii i skutki płacowe.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne („trzynastki”) – uprawnienie i sposób ustalania.

Zasady wynagradzania za nadgodziny dla pracowników samorządowych.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 04-12-2020)
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 04-12-2020)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte