Termin szkolenia gwarantowany
05.12.2022

Poniedzialek

Online
od 599 PLN
Cel

Celem szkolenia zapoznanie z regulacjami dotyczącymi wynagrodzeń pracowników JST, zaprezentowanie projektów najnowszych zmian przepisów w tym zakresie, w tym unormowań realizacji pracy zdalnej oraz nowych zwolnień i urlopów dla pracowników i ich skutków dla wynagradzania.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • kazusy
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników kadr i płac jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych samorządów takich jak: urzędy, biura, jednostki pomocy społecznej, administracje.

Prowadzący
Michał Culepa

Prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

05.12.2022 (Poniedzialek)

Źródła prawa pracy w zakresie wynagradzania dotyczące pracowników administracji samorządowej:

  • zakres obowiązywania przepisów kodeksowych,
  • przepisy szczególne – ustawa o pracownikach samorządowych i rozporządzenie ws. wynagradzania pracowników samorządowych,
  • przepisy zakładowe w jednostkach – regulaminy wynagradzania,
  • ustalanie płac pracowników zajmujących stanowiska kierownicze w samorządzie i w jednostkach samorządowych.

Pojęcie wynagrodzenia i podstawowe składniki płacy pracowniczej:

  • wynagrodzenie zasadnicze,
  • obligatoryjne dodatki płacowe: stażowy i funkcyjny,
  • dodatki fakultatywne: specjalny i inne dodatki,
  • premie i nagrody.

Wynagrodzenie i ekwiwalent urlopowy – sposób ustalania.

Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy: nagrody jubileuszowe i odprawy:

  • sposób ustalania, zastosowanie przepisów o ekwiwalencie urlopowym,
  • ustalanie okresów zatrudnienia dla potrzeb wymiaru nagród i odpraw.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne („trzynastki”) – uprawnienie i sposób ustalania:

  • osoby uprawnione,
  • warunki wypłaty, okres przepracowany,
  • terminy wypłat.

Zasady wynagradzania za nadgodziny dla pracowników samorządowych:

  • należności z tytułu nadgodzin dla pracowników i ich ograniczenia,
  • nadgodziny osób zarządzających i kierowników komórek organizacyjnych.

Praca zdalna – aktualne przepisy w zakresie zwolnień od pracy z powodu choroby lub kwarantanny.

Planowane zmiany przepisów – praca zdalna i jej wpływ na wynagrodzenia:

  • wynagradzanie za pracę zdalną,
  • obowiązkowe świadczenia z tytułu pracy zdalnej: ryczałty i ekwiwalenty,
  • okazjonalna praca zdalna – zakres świadczeń.

Planowane zmiany przepisów – nowe urlopy i zwolnienia od pracy, świadczenia z tych tytułów:

  • zwolnienia z przyczyn osobistych i wynagradzanie,
  • urlopy opiekuńcze.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 30-11-2022)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 30-11-2022)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte