Termin szkolenia gwarantowany
29.10.2020

Czwartek

Online
od 499 PLN
Cel

Celem szkolenia jest omówienie legalnych i bezpiecznych sposobów organizacji wydarzeń kulturalnych oraz prowadzenia ośrodków kultury w czasach pandemii. Zmieniające się wytyczne, niejasne przepisy i obowiązujący reżim sanitarny paraliżuje instytucje kulturalne oraz doprowadza do migreny organizatorów wydarzeń. Mimo aktualnych trudności, świadomość treści przepisów oraz wypracowane podejście prawne może znacząco ułatwić działalność oraz uchronić jednostki kultury przed koniecznością wielomiesięcznego marazmu i kulejącego funkcjonowania.

W ramach szkolenia poruszone zostaną min. tematy obowiązków organizatora i wewnętrznych zasad wydarzenia, polityki informacyjnej widowni, prowadzenia usług pobocznych w ramach wydarzenia (sprzedaż, gastronomia), przeprowadzanie analizy ryzyka, postępowania w razie stwierdzenia SARS-CoV2 u uczestników, zabezpieczenia pracowników instytucji kultury, przeprowadzania kwarantanny pracowników kultury oraz rozwiązywania umów w związku z nadzwyczajną sytuacją epidemiologiczną.

Ponadto omówione zostaną podstawowe zagadnienia z zakresu przepisów ustawy, organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej związane z prowadzeniem i tworzeniem instytucji kultury.

string(6) "online"
Czas trwania
10:00-15:00
Metodyka
 • case studies
 • dyskusja
 • wykład
 • wymiana doświadczeń
Grupa docelowa

Szkolenie dedykowane jest wszystkim pracownikom i osobom zarządzającym instytucjami kultury, organizatorom wydarzeń publicznych i masowych, dyrektorom instytucji kultury i koordynatorom wydarzeń kulturalnych, pracownikom samorządowym odpowiadającym za wydarzenia kulturalne, osobom zatrudnionym w branżach iventowych oraz wszystkim, którzy w najbliższych miesiącach zamierzają prowadzić szeroko pojętą działalność kulturalną.

Prowadzący
Jakub Urban

Adwokat, praktyk, specjalista w zakresie praw autorskich, prawa umów i funkcjonowania instytucji kultury. Wielokrotny prowadzący szkoleń, konferencji i wykładów akademickich z zakresu stosowania prawa.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

29.10.2020 (Czwartek)

Wprowadzenie do wykładu:

  • wypowiadanie stosunku pracy,
  • uprawnienia, obowiązki i zadania dyrektorów oraz pracowników instytucji kultury na podstawie kodeksu pracy i ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Nowa rzeczywistość – organizacja wydarzeń kulturalnych w czasie koronawirusa:

  • obowiązki organizatora,
  • wewnętrzne zasady organizacji wydarzenia,
  • polityka informacyjna widowni,
  • zasady bezpieczeństwa,
  • usługi gastronomiczne i handlowe w trakcie wydarzenia,
  • postępowanie w razie stwierdzenia SARS-CoV2 u uczestników wydarzenia,
  • analiza ryzyka.

Wyzwania dla dyrektorów instytucji kultury w czasie kryzysu:

  • zabezpieczenie pracowników instytucji kultury przed zarażeniem,
  • kwarantanna pracowników – co zrobić z pracą instytucji,
  • zwalnianie pracowników w czasie pandemii,
  • wypowiadanie umów zlecenia i o dzieło oraz odwoływanie wydarzeń,
  • otrzymywanie środków na zabezpieczenie sanitarne,
  • jak legalnie wykorzystać Internet do organizacji wydarzeń kulturalnych.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 26-10-2020)
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 26-10-2020)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Wyzwania dla pracowników i dyrektorów instytucji kultury w czasach pandemii – praktyczne omówienie obowiązujących przepisów i wytycznych (szkolenie online)

Online, 29.10.2020

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi