Termin szkolenia gwarantowany
19-21.07.2021
Kazimierz Dolny/Online
od 1149 PLN
Cel

Szkolenie ma w sposób praktyczny wskazać na zmiany w przepisach organizacyjnych, rachunkowych, podatkowych i finansowych wprowadzone przez ustawodawcę i mające wpływ na działalność instytucji kultury.

Obszerny materiał, który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są  przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Wychodząc naprzeciw uczestnikom – w załączeniu, jako dodatek, zostanie Państwu przekazana przygotowana wzorcowa dokumentacja oraz wskazówki.

W ramach szkolenia mamy do zaoferowania klika różnych form udziału. Pakiety obejmują udział w szkoleniu wraz z dodatkowymi świadczeniami takimi jak pełne wyżywienie, nocleg lub uczestnictwo w formie online. Szczegółowy opis poszczególnych pakietów wraz z harmonogram znajdują się w pliku PDF zamieszczonym poniżej.

string(9) "hybridout"
Czas trwania
I dzień: zakwaterowanie od 15:00 (dot. osób korzystających z noclegu w hotelu)
II dzień: od 9:00 do 16:00 (w tym przerwy)
III dzień: od 9:00 do 13:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Wyjazdowe hybrydowe

Szkolenie kilkudniowe prowadzone jednocześnie stacjonarnie w sali szkoleniowej w hotelu oraz w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online. W ramach szkolenia mamy do zaoferowania różne formy udziału (pakiety, które wybierane są podczas wypełniania formularza zgłoszenia), które obejmują udział w szkoleniu wraz z dodatkowymi opcjami, takimi jak pełne wyżywienie, nocleg lub uczestnictwo w formie online.

Metodyka
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów i głównych księgowych instytucji kultury, pracowników CUW oraz pracowników organów nadzorczych i kontrolnych.

Prowadzący
Teresa Krawczyk

Wykładowczyni wyższych uczelni, wieloletnia praktyczka administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

19.07.2021 (Poniedzialek)

Przyjazd, zakwaterowanie uczestników w hotelu oraz kolacja:

  • dotyczy uczestników szkolenia, którzy wybierają Pakiet 1 lub/i 2.

 

Dzień 2

20.07.2021 (Wtorek)

Organizacja działalności instytucji kultury – dopuszczalna prawem ingerencja organizatora.

Regulamin organizacyjny jako obowiązkowy akt prawny wewnętrznego zarządzania instytucją kultury.

Zatrudnianie i wynagradzanie oraz inne czynności z zakresu prawa pracy dotyczące dyrektora,  z-cy dyrektora, głównego  księgowego i pracowników instytucji kultury:

  • aktualny stan prawny w tym zakresie,
  • niebezpieczeństwa błędnych ustaleń.

Regulamin wynagradzania:

  • szczegółowe omówienie zasad zatrudniania i ustalania wynagrodzenia w tym zakresie,
  • nie warunki, ale prawa dotyczące pracy i płacy pracowników instytucji kultury.

Rola dyrektora, głównego księgowego oraz pracowników instytucji kultury w zakresie kontroli zarządczej – odpowiedzialność dyscyplinarna.

Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont w tym:

  • prezentacja uproszczeń w rachunkowości a zasada istotności.

Źródła finansowania działań kulturalnych powiązanie z planem finansowym.

Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych – schematy księgowań z wyjaśnieniami:

  • przychody: własne, międzyokresowe, zewnętrzne (w tym: dotacje podmiotowe, celowe, inwestycyjne, sponsoring, darowizny),
  • koszty (księgowanie w układzie rachunku zysków i strat),
  • fundusze w instytucji kultury.

Należności i zobowiązania oraz odsetki:

  • naliczanie odsetek od należności, zobowiązań i transakcji (obowiązek ustawowy) i ich odpisy aktualizacyjne (zmiany od 1.01.2020 r.),
  • aktualizacja należności – zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i ich ewidencja w księgach.

Ewidencja księgowa materiałów, towarów, wydawnictw oraz ich odpisy aktualizacyjne.

Środki trwałe wysoko- i niskocenne, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie (Inwestycje):

  • źródła ich finansowania,
  • ujęcie i ich ewidencja do 10 tys. i powyżej 10 tys. (w tym: umorzenie i amortyzacja).

Wpływ kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów oraz NKUP na podatek dochodowy – ustalenie podstawy do opodatkowania podatkiem od osób prawnych.

Zasady wypełniania CIT-8 i CIT- 8/0 – przykład.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Dzień 3

21.07.2021 (Środa)

VAT w działalności instytucji kultury – zasady, problemy i najnowsze zmiany (Slim 1i2).

Zasady ustalania podatku VAT – obowiązek podatkowy.

Dokumenty księgowe w podatku VAT – jak wystawiać i jak księgować.

Zasady ustalania podstawy opodatkowania VAT-em:

  • wybrane zagadnienia w zakresie czynności zwolnionych z VAT oraz wyłączonych z opodatkowania tym podatkiem,
  • częściowe odliczanie VAT,
  • struktura (prewspółczynnik i proporcja).

Czym się różni w instytucji kultury:

  • „Split payment”, czyli system podzielonej płatności (MPP),
  • Biała lista podatników.

JPK po zmianach.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Harmonogram szkolenia znajduje się w pliku PDF na stronie głównej szkolenia.

Lokalizacja

Lokalizacja szkolenia online:

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Lokalizacja szkolenia na sali:

Hotel Dwa Księżyce***
ul. Sadowa 15
24-120 Kazimierz Dolny

 

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Ostateczna lokalizacja szkolenia zostanie podana w potwierdzaniu udziału, które jest wysyłane na 4 dni robocze przed szkoleniem (nie liczymy dnia szkolenia). Informacja ta jest przesyłana drogą elektroniczną na adres osoby kontaktowej i uczestnika szkolenia.

Mapa

Koszt

Pakiet 1:
Udział w szkoleniu (w hotelu), pełne wyżywienie, nocleg w pok. 1-osobowym, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
 • 1949 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 12-07-2021)
 • 2149 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 12-07-2021)
Pakiet 2:
Udział w szkoleniu (w hotelu), pełne wyżywienie, nocleg w pok. 2-osobowym, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
 • 1749 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 12-07-2021)
 • 1949 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 12-07-2021)
Pakiet 3:
Udział w szkoleniu (w hotelu), obiad i przerwy kawowe podczas szkolenia, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
 • 1249 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 12-07-2021)
 • 1449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 12-07-2021)
Pakiet 4:
Udział w szkoleniu (online), materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. elektroniczna)
 • 949 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 12-07-2021)
 • 1149 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 12-07-2021)
Uwagi:
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte