26.05.2023

Piątek

Online
od 499 PLN
Cel

Celem szkolenia jest uzyskanie kompleksowych informacji związanych z tworzeniem zakładowego planu kont w jsfp. Wykorzystanie praktycznie nabytej wiedzy przy sporządzaniu polityki rachunkowości oraz planu kont.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie jest skierowane do osób pracujących w komórkach finansowo-księgowych, oraz działach kadrowych które chcą zgłębić i poszerzyć wiedzę na temat podróży służbowych w jednostkach sektora finansów publicznych.

Prowadzący
Bożena Piaścik

Główny księgowy z pasją do liczb i raportowania.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

26.05.2023 (Piątek)

ZPK – przepisy prawne.

Jaką funkcję spełnia zakładowy plan kont?

Wzorcowy plan kont – podstawa do opracowania ZPK dla jsfp.

Zakładowy planu kont – zasady opracowywania:

  • alternatywne rozwiązania jakie mogą być wprowadzane w planie kont danej jednostki,
  • pomijanie kont,
  • wprowadzanie kont dodatkowych,
  • dzielenie kont syntetycznych.

Polityka rachunkowości – co powinna określać i zawierać:

  • kto sporządza politykę rachunkowości?
  • elementy polityki rachunkowości.
  • jaka kara za brak polityki rachunkowości?

Zakładowy plan kont – ważny element polityki rachunkowości:

  • wykaz kont księgi głównej,
  • przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,
  • zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych,
  • powiązania ksiąg pomocniczych z kontami księgi głównej.

Zdarzenia ujmowanie w ewidencji pozabilansowej:

  • prowadzenie ewidencji pozabilansowej,
  • jednostronny zapis,
  • przykładowy wykaz kont pozabilansowych,

Uproszczenia w zakładowym planie kont.

Aktualizacja zakładowego planu kont.

Analiza najczęściej popełnianych błędów w jsfp.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 23-05-2023)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 23-05-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Zakładowy plan kont – jak prawidłowo tworzyć oraz w jaki sposób ująć w polityce rachunkowości

Online, 26.05.2023

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi