Termin szkolenia gwarantowany
20.05.2022

Piątek

Online
od 649 PLN
Cel

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu szacowania wartości oraz prawidłowej agregacji zamówień dla usług, dostaw oraz robót budowlanych. Omówione zostaną również sytuacje, które mogą pojawić się w trakcie udzielania zamówień publicznych a mianowicie pojawienia się m.in zamówień nieplanowanych. Poruszony zostanie temat dotyczący wznowień oraz opcji w kontekście szacowania wartości zamówienia, a także jakie informacje należy aktualizować w planie zamówień publicznych.

Ponadto na szkoleniu wskazane zostaną różnice w udzielaniu zamówień do 130.000 zł oraz powyżej 130.000 zł. Omówiony zostanie również dokument jakim jest SWZ oraz zasady udzielania zamówień publicznych, jak również kwestie dotyczące nowych przesłanek wykluczenia z postępowania. Szkolenie przewiduje omówienie nowego obligatoryjnego obowiązku zamawiających jakim jest prowadzenie rejestru umów.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zajmujących się zamówieniami publicznymi, głównych księgowych, a także osób odpowiedzialnych za organizację i kontrolę procesu udzielania zamówień publicznych w jednostkach archiwów państwowych.

Prowadzący
Edyta Pietras

Od kilkunastu lat nieprzerwanie zajmuje się zamówieniami publicznymi zarówno dla zamawiających, jak również dla wykonawców.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

20.05.2022 (Piątek)

Zasady szacowania wartości zamówienia – agregowanie, planowanie i szacowanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane.

Zamówienia planowane i nieplanowane – różnice przy ustalaniu ich wartości.

Jaką metodę wybrać, aby prawidłowo oszacować wartość zamówienia.

W jaki sposób udokumentować szacowanie wartości zamówienia.

Ustalenie momentu szacowania wartości zamówienia.

Szacowanie wartości zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji oraz wznowień.

Szacowanie wartości zamówienia w kontekście rażąco niskiej ceny.

Szacowanie wartości zamówienia – pokaz zasad szacowania na obrazkach.

Zamówienia do 130.000 złotych netto – prawidłowa organizacja procesu udzielania zamówień w kontekście tworzenia regulaminów wewnętrznych.

Opis przedmiotu zamówienia – zasady przy jego tworzeniu w zamówieniach poniżej 130.000 złotych netto.

Kilka słów na temat Planu Zamówień Publicznych.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SWZ) – Podstawowy dokument zamówieniowy – omówienie zagadnień, które budzić mogą wątpliwości zamawiających.

Zasady udzielania zamówień publicznych – omówienie nowej zasady efektywności ekonomicznej w kontekście kryteriów oceny ofert.

Podstawowe czynności w postępowaniu.

Wskazanie na nowe przesłanki wykluczenia w postępowaniu.

Obowiązki sprawozdawcze w zamówieniach publicznych.

Rejestr zamówień publicznych – obowiązkowy od 1 lipca 2022 r.

Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontekście szacowania wartości zamówienia.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 17-05-2022)
 • 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 17-05-2022)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Szacowanie wartości zamówienia publicznego oraz poprawność dokumentowania przebiegu realizacji zamówień publicznych w jednostkach archiwów państwowych

Online, 20.05.2022

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi