Termin szkolenia gwarantowany
20.05.2022

Piątek

Online
od 649 PLN
Cel

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu szacowania wartości oraz prawidłowej agregacji zamówień dla usług, dostaw oraz robót budowlanych. Omówione zostaną również sytuacje, które mogą pojawić się w trakcie udzielania zamówień publicznych a mianowicie pojawienia się m.in zamówień nieplanowanych. Poruszony zostanie temat dotyczący wznowień oraz opcji w kontekście szacowania wartości zamówienia, a także jakie informacje należy aktualizować w planie zamówień publicznych.

Ponadto na szkoleniu wskazane zostaną różnice w udzielaniu zamówień do 130.000 zł oraz powyżej 130.000 zł. Omówiony zostanie również dokument jakim jest SWZ oraz zasady udzielania zamówień publicznych, jak również kwestie dotyczące nowych przesłanek wykluczenia z postępowania. Szkolenie przewiduje omówienie nowego obligatoryjnego obowiązku zamawiających jakim jest prowadzenie rejestru umów.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
  • dyskusja
  • prezentacja
  • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zajmujących się zamówieniami publicznymi, głównych księgowych, a także osób odpowiedzialnych za organizację i kontrolę procesu udzielania zamówień publicznych w jednostkach archiwów państwowych.

Prowadzący
Edyta Pietras

Od kilkunastu lat nieprzerwanie zajmuje się zamówieniami publicznymi zarówno dla zamawiających, jak również dla wykonawców.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

20.05.2022 (Piątek)

Zasady szacowania wartości zamówienia – agregowanie, planowanie i szacowanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane.

Zamówienia planowane i nieplanowane – różnice przy ustalaniu ich wartości.

Jaką metodę wybrać, aby prawidłowo oszacować wartość zamówienia.

W jaki sposób udokumentować szacowanie wartości zamówienia.

Ustalenie momentu szacowania wartości zamówienia.

Szacowanie wartości zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji oraz wznowień.

Szacowanie wartości zamówienia w kontekście rażąco niskiej ceny.

Szacowanie wartości zamówienia – pokaz zasad szacowania na obrazkach.

Zamówienia do 130.000 złotych netto – prawidłowa organizacja procesu udzielania zamówień w kontekście tworzenia regulaminów wewnętrznych.

Opis przedmiotu zamówienia – zasady przy jego tworzeniu w zamówieniach poniżej 130.000 złotych netto.

Kilka słów na temat Planu Zamówień Publicznych.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SWZ) – Podstawowy dokument zamówieniowy – omówienie zagadnień, które budzić mogą wątpliwości zamawiających.

Zasady udzielania zamówień publicznych – omówienie nowej zasady efektywności ekonomicznej w kontekście kryteriów oceny ofert.

Podstawowe czynności w postępowaniu.

Wskazanie na nowe przesłanki wykluczenia w postępowaniu.

Obowiązki sprawozdawcze w zamówieniach publicznych.

Rejestr zamówień publicznych – obowiązkowy od 1 lipca 2022 r.

Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontekście szacowania wartości zamówienia.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
  • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 17-05-2022)
  • 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 17-05-2022)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
  • certyfikat (wer. elektroniczna)
  • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte