Termin szkolenia gwarantowany
20.11.2023

Poniedzialek

Online
od 599 PLN
Cel

Celem szkolenia jest omówienie procedury oraz etapów zamknięcia roku budżetowego, w tym elementy praktyczne sporządzenia sprawozdania finansowego, omówienie zasad ewidencji Programu Modernizacji.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Do udziału w szkoleniu zapraszamy głównych księgowych, pracowników pionu finansów jednostek Straży Pożarnych oraz wszystkich zainteresowanych tematem szkolenia.

Prowadzący
Ewa Kozakiewicz

Praktyk, czynny zawodowo, doświadczony szkoleniowiec specjalizujący się w rachunkowości budżetowej.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

20.11.2023 (Poniedzialek)

Organizacja prac związanych z zamknięciem roku obrotowego:

  • podstawy prawne zamknięcia roku,
  • nadrzędne zasady rachunkowości, w tym zasada istotności i uproszczenia,
  • opracowanie harmonogramu czynności dotyczących zamknięcia roku obrotowego.

Inwentaryzacja w związku z zamknięciem roku obrotowego (pod kątem finansowym):

  • podstawowe zasady inwentaryzacji rocznej,
  • potwierdzenie salda w świetle Krajowych Standardów Rachunkowości.

Wykonanie czynności ewidencyjno-rozliczeniowych:

  • bieżące zaksięgowanie wszystkich zdarzeń gospodarczych, jakie miały miejsce w danym okresie sprawozdawczym i roku obrotowym,
  • okres przejściowy,
  • zobowiązania realizowane na przełomie roku budżetowego,
  • koszty a klasyfikacja budżetowa,
  • monitorowanie realizacji zobowiązań,
  • segregacja i ostateczna weryfikacja dowodów księgowych,
  • wzajemne uzgodnienie ewidencji syntetycznej oraz analitycznej środków trwałych i materiałów,
  • sprawdzenie ewidencji operacji gospodarczych dotyczących obrotu gotówkowego i bezgotówkowego,
  • ewidencja i weryfikacja zaangażowania,
  • sporządzenie oraz weryfikacja zestawienia obrotów i sald,
  • wycena aktywów i pasywów,
  • ewidencja oraz weryfikacja należności i zobowiązań.

Przygotowanie poszczególnych części sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, fundusz jednostki, informacja dodatkowa)

Obowiązek opublikowania sprawozdania finansowego na stronie BIP.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 15-11-2023)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 15-11-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte