Termin szkolenia gwarantowany
18.12.2023

Poniedzialek

Online
od 599 PLN
Cel

Szkolenie ma na celu podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze szczegółowych zasad rachunkowości budżetowej niezbędnej do zamknięcia roku 2023 i otwarcia roku 2024 w rachunkowości jednostki po zmianach przepisów, ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych m.in. konkretnych zapisów ewidencyjnych, wskazania zmian porządkujących i interpretacyjnych w klasyfikacji budżetowej oraz najczęściej występujących błędów wynikających z protokołów RIO i NIK.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Do udziału zapraszamy głównych księgowych, pracowników służb finansowo-księgowych w JSFP oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Prowadzący
Agnieszka Drożdżal

Wieloletnia Skarbnik Gminy, doświadczona trenerka i doradczyni w zakresie finansów publicznych rachunkowości budżetowej oraz gospodarowania mieniem dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

18.12.2023 (Poniedzialek)

Zamknięcie roku – przygotowanie procesu.

Inwentaryzacja a zamknięcie ksiąg rachunkowych – spis z natury, potwierdzanie sald, weryfikacja w czasie epidemii.

Zamknięcie ksiąg rachunkowych w jednostce:

  • rozliczenie i ewidencja dochodów,
  • rozliczenie i ewidencja należności i odsetek od należności, windykacja należności,
  • rozliczenie i ewidencja wydatków budżetowych, w tym m.in. rozliczenie wydatków o charakterze inwestycyjnym oraz wydatków remontowych,
  • ustalenie stanu zobowiązań na koniec roku budżetowego, w tym m.in. zobowiązania wymagalne,
  • środki pieniężne w ewidencji rocznej,
  • rozrachunki,
  • ewidencja kosztów, w tym: amortyzacji itp.,
  • rozliczenia międzyokresowe, możliwe uproszczenia,
  • ewidencja i weryfikacja zaangażowania,
  • zasady rozliczania nadwyżki środków obrotowych rachunku dochodów jednostek oświatowych,
  • konta pozabilansowe – zmiany,
  • wycena aktywów i pasywów,
  • wynik finansowy,
  • fundusz jednostki,
  • wydatki niewygasające z końcem roku.

Omówienie zasad sporządzana sprawozdań finansowych jednostki, szczególnie informacji dodatkowej. Obowiązek publikacji sprawozdań.

Polityka rachunkowości jednostki – co do zmiany?

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 14-12-2023)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 14-12-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte