03.12.2021

Piątek

Warszawa/Online
od 549 PLN
Cel

Celem szkolenia jest omówienie procedury oraz etapów zamknięcia roku budżetowego, w tym elementy praktyczne sporządzenia sprawozdania finansowego w jednostkach sektora finansów publicznych.

string(6) "hybrid"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Hybrydowe

Szkolenie prowadzone jednocześnie stacjonarnie w sali szkoleniowej oraz w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online. Uczestnik może wybrać w jakiej formie szkolenia chce uczestniczyć.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Grupą docelową spotkania warsztatowego są główni księgowi oraz pracownicy działów finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych.

Prowadzący
Ewa Kozakiewicz

Praktyk, czynny zawodowo, doświadczony szkoleniowiec specjalizujący się w rachunkowości budżetowej.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

03.12.2021 (Piątek)

Organizacja prac związanych z zamknięciem roku obrotowego:

 • podstawy prawne zamknięcia roku,
 • nadrzędne zasady rachunkowości,
 • opracowanie harmonogramu czynności dotyczących  zamknięcia roku obrotowego.

Inwentaryzacja w związku z zamknięciem roku obrotowego:

 • podstawowe zasady inwentaryzacji rocznej,
 • potwierdzenie salda,
 • ujęcie wyników inwentaryzacji w księgach rachunkowych.

Wykonanie czynności ewidencyjno-rozliczeniowych:

 • bieżące zaksięgowanie wszystkich zdarzeń gospodarczych, jakie miały miejsce w danym okresie sprawozdawczym i roku obrotowym,
  okres przejściowy,
 • zobowiązania realizowane na przełomie roku budżetowego,
 • zweryfikowanie oraz sklasyfikowanie czynnych i biernych rozliczeń kosztów,
 • rozliczenia międzyokresowe przychodów,
 • monitorowanie realizacji zobowiązań,
 • segregacja i ostateczna weryfikacja dowodów księgowych,
 • wzajemne uzgodnienie ewidencji syntetycznej oraz analitycznej środków trwałych i materiałów,
 • sprawdzenie ewidencji operacji gospodarczych dotyczących obrotu gotówkowego i bezgotówkowego,
 • ewidencja i weryfikacja zaangażowania,
 • sporządzenie oraz weryfikacja zestawienia obrotów i sald,
 • wycena aktywów i pasywów,
 • rozliczenie dotacji,
 • ewidencja oraz weryfikacja należności i zobowiązań.

Przygotowanie poszczególnych części sprawozdania finansowego – omówienie poszczególnych pozycji:

 • bilans,
 • rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy),
 • zestawienie zmian w funduszu jednostki
 • informacja dodatkowa.

Sesja pytań i odpowiedzi. 

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja szkolenia online:

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Lokalizacja szkolenia na sali:

Centrum Konferencyjne As Bud (budynek Central Tower)
Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Ostateczna lokalizacja szkolenia zostanie podana w potwierdzeniu udziału, które jest wysyłane na 2 dni robocze przed szkoleniem (nie liczymy dnia szkolenia). Informacja ta jest przesyłana drogą elektroniczną na adres osoby kontaktowej i uczestnika szkolenia.

Mapa

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 30-11-2020)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 30-11-2020)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu na sali:
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 30-11-2020)
 • 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 30-11-2020)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu na sali obejmuje:
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Zamknięcie roku budżetowego 2020 w jednostkach sektora finansów publicznych – podsumowanie oraz praktyczne aspekty (szkolenie online)

Warszawa/Online, 03.12.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi