Termin szkolenia gwarantowany
14.06.2021

Poniedzialek

Online
od 549 PLN
Cel

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawami w zakresie udzielania zamówień publicznych, niezbędnymi by prawidłowo nadzorować ten proces, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do osób z pionów/działów/komórek finansowo-księgowych, które zajmują się zamówieniami publicznymi.

Prowadzący
Małgorzata Dębczyńska-Zachacz

Wieloletni praktyk z zakresu finansów i zamówień publicznych. Posiada Certyfikat MF oraz kwalifikacje pedagogiczne. Prowadzi szkolenia m.in. z zakresu: finansów publicznych, planowania finansowego, zamówień publicznych oraz kontroli w jednostkach budżetowych. Expert w wydawnictwie finansowym w zakresie publikacji dotyczących finansów publicznych. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

14.06.2021 (Poniedzialek)

Zamówienia publiczne w jednostce sektora finansów publicznych i zasady ich udzielania w powiązaniu z ustawą o finansach publicznych.

Co Główny Księgowy o zamówieniach wiedzieć powinien, czyli podstawowe pojęcia i progi w zamówieniach publicznych.

Rola Głównego Księgowego w procesie udzielania zamówień publicznych. Udział Głównego Księgowego w pracach komisji przetargowej.

Nowa ustawa Prawo Zamówień Publicznych, czyli najważniejsze zmiany od 1 stycznia 2021 r.

Zmiany w regulacjach wewnętrznych w zakresie zamówień nieobjętych obowiązkiem stosowania ustawy PZP – do kwoty 130 000,00 zł (do 31.12.2020 r. – do 30 000,00 euro).

Opisywanie dokumentów księgowych.

Planowanie zamówień publicznych. Zakres i terminy.

Aktualizacja planu zamówień publicznych a zmiany planu finansowego.

Zamówienia udzielane w częściach a zamówienia z podziałem na części.

Zamówienia nieplanowane i „awaryjne”.

Schemat postępowania o udzielenie zamówienia i jego etapy a udział w tym postępowaniu komórek finansowo-księgowych.

Opis i ustalenie wartości zamówienia.

Uzgodnienie z Głównym Księgowym projektu umowy. Check-lista.

Wszczęcie postępowania – jak i kiedy?

Składanie ofert oraz ich badanie i ocena. Termin związania ofertą.

Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Wnoszenie i zwrot.

Zakończenie postępowania – podpisanie umowy lub unieważnienie.

Terminy w zamówieniach publicznych. Jak je samodzielnie wyliczyć i powiązać z harmonogramem wydatków?

Realizacja umowy i jej finansowy monitoring.

Rejestr zamówień publicznych.

Pomocnicze ewidencje i „kalkulatory” pozwalające na kontrolowanie zamówień publicznych.

Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 09-06-2021)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 09-06-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Zamówienia publiczne po nowelizacji z dnia 1.01.2021 r. dla księgowych jednostek sektora finansów publicznych

Online, 14.06.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi