07.02.2022

Poniedzialek

Online
od 490 PLN
Cel

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najistotniejszymi zagadnieniami związanymi z zamówieniami sektorowymi, omówiona zostanie specyfikacja warunków zamówień publicznych, elektroniczne dokumenty i zasady publikacji zamówień, obowiązki informacyjne i umowy stosowane przy zamówieniach.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników zamawiających sektorowych, kadry zarządzającej, członków komisji przetargowych, pracowników merytorycznych odpowiedzialnych za przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, kontrolerów i audytorów.

Prowadzący
Kinga Tatiana Ławniczak

Doświadczony trener zamówień publicznych, radca prawny, właścicielka kancelarii prawnej specjalizującej się w obsłudze prawnej zamówień publicznych, przygotowaniu niezbędnej dokumentacji przetargowej, reprezentacji przed organami kontrolnymi, arbitrażu.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

07.02.2022 (Poniedzialek)

Czynności przygotowawcze przy zamówieniach sektorowych:

  • progi stosowania ustawy i wpływ na dobór procedury (nowe progi),
  • planowanie zamówień publicznych,
  • analiza potrzeb i wymagań,
  • zasada efektywności ekonomicznej,
  • prawidłowe szacowanie zamówienia (oparte na konkretnych przykładach),
  • opis przedmiotu zamówienia (zasady opisu przedmiotu zamówienia, uwzględnianie aspektów społecznych w opisie przedmiotu zamówienia, równoważność w praktyce).

Zamówienia regulaminowe w praktyce.

Roczne sprawozdania z udzielonych zamówień.

Specyfikacja warunków zamówienia do przetargu sektorowego (omówienie najczęściej popełnianych błędów przy jej tworzeniu):

  • Podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe (podobieństwa i różnice, jak dobrać właściwe środki dowodowe, zasady uzupełniania oraz weryfikacji),
  • odstępstwa od zamówień klasycznych,
  • jak określić warunki udziału,
  • jak określić przesłanki wykluczenia,
  • konsorcja i podmioty udostępniające zasoby,
  • opisanie przedmiotu zamówienia,
  • zapisy dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
  • kryteria oceny ofert,
  • zabezpieczenie i wadium.

Elektroniczne dokumenty – zasady przedstawiania i podpisywania.

Co i gdzie należy publikować?

  • Dziennik Urzędowy UE,
  • E-Zamówienia,
  • BZP (ogłoszenia o wykonaniu umowy).

Obowiązki informacyjne:

  • informacja o kwocie na realizację zamówienia,
  • informacja z otwarcia ofert,
  • informacja o złożonych ofertach,
  •  informacja o wyniku,
  • o wykonaniu umowy,
  • raportowanie umów.

Umowy:

  • zasada współpracy,
  • klauzule waloryzacyjne,
  • umowy na okres dłuższy niż 12 miesięcy,
  • obowiązkowa waloryzacja.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 490 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 02-02-2022)
 • 590 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 02-02-2022)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

ABC zamówień sektorowych z branż: kanalizacyjno-wodociągowej, komunalnej, ciepłowniczej i energetycznej

Online, 07.02.2022

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi