28-29.03.2022
Online
od 599 PLN
Cel

Celem szkolenia jest przygotowanie do zamknięcia projektu, oszacowanie ryzyka ewentualnych sankcji i sposobów na ich uniknięcie, poznanie możliwości, jakie daje im specustawa funduszowa z 3 kwietnia 2020 r. i ustawa z 31 marca 2020 r. w zakresie końcowego rozliczenia projektu oraz przygotowanie do złożenia końcowego wniosku o płatność w systemie SL2014.

Podczas drugiego dnia szkolenia uczestniczki i uczestnicy poznają zasady i przebieg kontroli projektów UE, błędy popełniane przez innych beneficjentów oraz zauważą słabe punkty własnego projektu. W efekcie udziału w szkoleniu uczestnicy i uczestniczki będą przygotowani do przyjęcia kontroli i przejścia przez nią bez większego uszczerbku, poznają najczęstsze nieprawidłowości w projektach UE i ich konsekwencje dla Beneficjentów oraz stworzą listę działań do poprawy, aby zminimalizować ryzyko nieprawidłowości we własnym projekcie.

Szkolenie jest dwudniowe z możliwością uczestnictwa w wybranym, pierwszym lub drugim, dniu szkolenia.

string(6) "online"
Czas trwania
I dzień: od 8:30 do 15:30 (w tym przerwy)
II dzień: od 8:30 do 15:30 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • ćwiczenia indywidualne
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone dla kierowników i koordynatorów projektów unijnych, specjalistów ds. funduszy unijnych, księgowych oraz audytorów zaangażowanych w końcową fazę realizacji projektów unijnych oraz opiekunów projektów z Instytucji zarządzających i pośredniczących współpracujący z beneficjentami podczas zamykania projektów, specjalistów ds. finansowych, specjalistów ds. rozliczeń, kwestorów.

Prowadzący
Ingrid Szrajer

Ekspertka Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie funduszy unijnych, właścicielka firmy szkoleniowo-doradczej Acces Consulting, certyfikowana trenerka biznesu, z dyplomami czołowych szkół zarządzania w Polsce i we Francji.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu
Polecamy również
23.06.2022
24.06.2022
Zamykanie projektów unijnych i przygotowanie do kontroli w czasach COVID-19 Online Ingrid Szrajer Rekrutacja w toku

Program

Dzień 1

28.03.2022 (Poniedzialek)

ZAMYKANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH W CZASACH COVID-19

Główne zobowiązania Beneficjenta w kontekście zamykania projektu współfinansowanego ze środków UE w latach 2014-2020:

  • wymogi w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji,
  • przegląd dokumentacji niezbędnej do przechowywania,
  • przegląd zagadnień będących przedmiotem kontroli na zakończenie projektu,
  • wskaźniki w projekcie i ryzyko naliczenia sankcji z tytułu reguły proporcjonalności,
  • trwałość Projektu w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 1303/2013 i sposoby na zabezpieczenie trwałości w projekcie.

Oszacowanie ryzyka ewentualnych sankcji.

Czyszczenie projektu i budżetu, czyli ostatnie zmiany do projektu:

  • mierniki sukcesu projektu i zestaw zmian wartych rozważenia.
  • możliwości zmian wynikających z umowy o dofinansowanie.
  • możliwości wynikające ze specustawy funduszowej z dnia 3 kwietnia 2020 r. w zakresie zamykania projektów,
  • możliwości zmian w umowach w z wykonawcami wynikające z Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zamykanie projektu – raporty i sprawozdania merytoryczne:

  • odbiór produktów i rezultatów,
  • opracowanie niezbędnych rejestrów i raportów,
  • powiadomienie interesariuszy o zamykaniu projektu.

Końcowy wiosek o płatność w systemie SL2014:

  • termin złożenia Wniosku o płatność końcową w systemie SL2014,
  • wykazywanie postępu rzeczowo-finansowego projektu w systemie SL2014,
  • rozliczenie/zwrot środków/odsetek.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Dzień 2

29.03.2022 (Wtorek)

KONTROLA PROJEKTÓW UNIJNYCH – CZYLI JAK WYKORZYSTAĆ CZAS PANDEMII, ABY PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO KONTROLI

Zasady i rodzaje kontroli projektów współfinansowanych ze środków unijnych 2014-2020.

Prawa i obowiązki Beneficjenta, czyli BHP w sytuacji kontroli.

Długość okresu przechowywania dokumentacji w projektach.

Dokumenty podlegające kontroli – sprawdzenie kompletności dokumentacji.

Najczęstsze uchybienia i nieprawidłowości w projektach unijnych i ich konsekwencje dla Beneficjentów – analiza przypadków w polskich projektach:

  • nieprawidłowości dotyczące wyboru wykonawców,
  • nieprawidłowości w realizacji celów, produktów i rezultatów,
  • nieprawidłowości w zakupów środków trwałych,
  • nieprawidłowości w zakresie rozliczania wynagrodzeń,
  • jak uniknąć nieprawidłowości?

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • Całe szkolenie: 1099 zł, I dzień szkolenia: 599 zł, II dzień szkolenia: 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 23-03-2022)
 • Całe szkolenie: 1199 zł, I dzień szkolenia: 699 zł, II dzień szkolenia: 699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 23-03-2022)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Zamykanie projektów unijnych i przygotowanie do kontroli w czasach COVID-19

Online, 28.03.2022 - 29.03.2022

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi