30.03.2023

Czwartek

Online
od 499 PLN
Cel

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy z zakresu końcowego rozliczania i zamykania projektów UE.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • prezentacja
 • wykład
 • wymiana doświadczeń
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie i rozliczanie projektów UE, księgowanie wydatków projektowych oraz pracownikom IP/IZ rozliczających i kontrolujących projekty.

Prowadzący
Małgorzata Rulińska

Ekonomista, ponad 25 lat doświadczenia w projektach UE jako autor i realizator projektów, zrealizowała ponad 500 szkoleń z perspektywy UE 2014-2020, ocenia projekty od kilkunastu lat.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

30.03.2023 (Czwartek)

Omówienie zakresu tematycznego szkolenia.

Zapisy przykładowej umowy o dofinansowanie (EFRR).

Zapisy przykładowej umowy o dofinansowanie (EFS).

Końcowy wniosek o płatność:

  • postęp rzeczowo-finansowy w końcowym rozliczeniu,
  • odniesienie do problemów i uzasadnienie odstępstw od wniosków o dofinansowanie
  • najczęstsze błędy w końcowych wnioskach o płatność i jak ich uniknąć,
  • wskaźniki rezultatów osiągane w fazie operacyjnej.

Zamknięcie finansowe projektu, w tym przeksięgowania wydatków niekwalifikowanych/nieprawidłowości.

Kontrola na zamknięcie projektu.

Zastosowanie Reguły proporcjonalności i inne przyczyny korekt finansowych na zakończenie projektu.

Archiwizacja dokumentacji dotyczącej projektu:

  • wymogi płynące z umowy o dofinansowanie,
  • wymogi prawne, w tym szczególne dla sektora finansów publicznych.

Dokumenty regulujące trwałość projektów:

  • zapisy umów o dofinansowanie
  • przepisy unijne.

Zasady utrzymania trwałości projektów:

  • przykłady trwałości z art. 71 w projektach UE,
  • wskaźniki produktu i rezultatu, utrzymanie i monitorowanie wskaźników,
  • dokumentowanie zachowania trwałości,
  • przypadki świadczące o naruszeniu trwałości,
  • trudności związane z zachowaniem trwałości i sposób postępowania,
  • zakres kontroli w okresie trwałości.

Dochód w projekcie.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 27-03-2023)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 27-03-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Zamykanie projektów UE, w tym trwałość w perspektywie 2014-2020

Online, 30.03.2023

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi