Termin szkolenia gwarantowany
23.06.2021

Środa

Online
od 649 PLN
Cel

Celem szkolenia jest przygotowanie do zamknięcia projektu, oszacowanie ryzyka ewentualnych sankcji i sposobów na ich uniknięcie, poznanie możliwości, jakie daje im specustawa funduszowa z 3 kwietnia 2020 r. i ustawa z 31 marca 2020 r. w zakresie końcowego rozliczenia projektu oraz przygotowanie do złożenia końcowego wniosku o płatność w systemie SL2014.

string(6) "online"
Czas trwania
od 8:30 do 15:30 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • ćwiczenia indywidualne
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone dla kierowników i koordynatorów projektów unijnych, specjalistów ds. funduszy unijnych, księgowych oraz audytorów zaangażowanych w końcową fazę realizacji projektów unijnych oraz opiekunów projektów z Instytucji zarządzających i pośredniczących współpracujący z beneficjentami podczas zamykania projektów.

Prowadzący
Ingrid Szrajer

Ekspertka Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie funduszy unijnych, certyfikowana trenerka biznesu, z dyplomami czołowych szkół zarządzania w Polsce i we Francji.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

23.06.2021 (Środa)

Główne zobowiązania Beneficjenta w kontekście zamykania projektu współfinansowanego ze środków UE w latach 2014-2020:

  • wymogi w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji,
  • przegląd dokumentacji niezbędnej do przechowywania,
  • przegląd zagadnień będących przedmiotem kontroli na zakończenie projektu,
  • wskaźniki w projekcie i ryzyko naliczenia sankcji z tytułu reguły proporcjonalności,
  • trwałość Projektu w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 1303/2013 i sposoby na zabezpieczenie trwałości w projekcie.

Oszacowanie ryzyka ewentualnych sankcji.

Czyszczenie projektu i budżetu, czyli ostatnie zmiany do projektu:

  • mierniki sukcesu projektu i zestaw zmian wartych rozważenia.
  • możliwości zmian wynikających z umowy o dofinansowanie.
  • możliwości wynikające ze specustawy funduszowej z dnia 3 kwietnia 2020 r. w zakresie zamykania projektów,
  • możliwości zmian w umowach w z wykonawcami wynikające z Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zamykanie projektu – raporty i sprawozdania merytoryczne:

  • odbiór produktów i rezultatów,
  • opracowanie niezbędnych rejestrów i raportów,
  • powiadomienie interesariuszy o zamykaniu projektu.

Końcowy wiosek o płatność w systemie SL2014:

  • termin złożenia Wniosku o płatność końcową w systemie SL2014,
  • wykazywanie postępu rzeczowo-finansowego projektu w systemie SL2014,
  • rozliczenie/zwrot środków/odsetek.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 18-06-2021)
 • 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 18-06-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte