09.05.2023

Wtorek

Online
od 499 PLN
Cel

Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z pojęciem elektronicznego zarządzania dokumentacją, obiegiem i archiwizacją dokumentów w systemie EZD oraz problematyką doręczeń elektronicznych.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników tych urzędów i instytucji, które jako podstawowy lub wspomagający sposób dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw przyjęły bądź zamierzają przyjąć system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD).

Prowadzący
Roman Stempel

Dyplomowany archiwista z ponad 17-letnią praktyką w zawodzie, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

09.05.2023 (Wtorek)

Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w Podmiocie:

  • ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
  • przepisy wykonawcze do ustawy archiwalnej,
  • wytyczne Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych,
  • ustawa o doręczeniach elektronicznych.

Rodzaje współczesnej dokumentacji:

  • definicja dokumentu – dokumentacja elektroniczna i papierowa,
  • system kancelaryjny a system wykonywania czynności kancelaryjnych,
  • czym jest system EZD? Etapy i zasady jego wdrażania,
  • rodzaje przesyłek wpływających do podmiotu w systemie EZD i sposoby ich procedowania.

EZD jako podstawowy czy wspomagający system dokumentowania przebiegu, załatwiania i rozstrzygania spraw:

  • pojęcia i ważne terminy,
  • akty wewnętrzne dotyczące sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw,
  • wyjątki od podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych i ich rodzaje.

Czynności kancelaryjne w systemie EZD:

  • zadania punktów kancelaryjnych:
   • rejestracja wpływów,
   • odwzorowanie cyfrowe (skanowanie),
   • wprowadzanie metadanych,
   • tworzenie i prowadzenie składu chronologicznego w podziale na pełne odwzorowanie i niepełne odwzorowanie,
   • prowadzenie składu informatycznych nośników danych,
   • wypożyczanie i wycofywanie dokumentacji ze składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych,
   • przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentacji ze składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych,
   • wysyłka pisma papierowego i elektronicznego,
  • zadania kierowników komórek organizacyjnych i kierownika jednostki,
  • zadania prowadzących sprawy – rejestracja i prowadzenia spraw w EZD.

Doręczenia elektroniczne:

  • usługi doręczenia elektronicznego i hybrydowego,
  • adres do doręczeń elektronicznych i baza adresów,
  • zarządzanie skrzynką doręczeń,
  • operator wyznaczony i jego obowiązki,
  • wymogi techniczne i organizacyjne,
  • integracja z systemem EZD,
  • wyjątki od doręczenia elektronicznego.

Archiwizacja akt spraw zakończonych w EZD:

  • organizacja i zadania archiwum zakładowego (składnicy akt)
  • przejmowanie dokumentacji do archiwum zakładowego (składnicy akt).
  • przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji.
  • brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
  • przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 04-05-2023)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 04-05-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) i doręczenia elektroniczne – wdrażanie, obieg i archiwizacja dokumentów

Online, 09.05.2023

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi