Termin szkolenia gwarantowany
01.12.2020

Wtorek

9:00-14:00
Online
od 399 PLN
Cel

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy w zakresie funkcjonowania w środowisku zawodowym różnych generacji oraz umiejętności zarządzania pracownikami z pokolenia BB, X, Y i Z/C.

Oprócz charakterystyki osób należących do różnych grup wiekowych omówiony zostanie sposób funkcjonowania tych ludzi w pracy, ich sposób postępowania, sposób realizacji powierzonych zadań oraz podejście do pracodawcy. Dodatkowo przedstawione zostaną zasady i sposoby zarządzania pracownikami należącymi do różnych pokoleń a także podobieństwa i różnice w zakresie rozwoju kompetencji czy sposobów komunikacji.

Metodyka
 • burza mózgów
 • case studies
 • ćwiczenia grupowe
 • ćwiczenia indywidualne
 • dyskusja
 • odgrywanie ról
 • techniki multimedialne
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla menadżerów zarządzających pracownikami należącymi do pokolenia BB, X, Y i Z/C.

Prowadzący
Agnieszka Pilińska-Kępowicz

Wysokiej klasy trener i konsultant. Psycholog z doświadczeniem menadżerskim. Rekomendowana przez instytucje rządowe (m.in. „Najlepszy trener w służbie cywilnej 2003 r.”), samorządowe i wymiaru sprawiedliwości.

więcej

Dzień 1

01.12.2020 (Wtorek)

Charakterystyka pokolenia BB, X, Y i Z/C:

  • przedział wiekowy,
  • język,
  • wartości,
  • cele życiowe,
  • sposób postępowania,
  • motywacja.

Generacja BB, X, Y i C/Z w pracy (zespół wielopokoleniowy):

  • sposób pracy,
  • podejście do pracy,
  • komunikacja – jak dostosować przekaz,
  • wynagrodzenie,
  • komunikacja z szefem,
  • realizacja powierzonych zadań,
  • jak wykorzystać potencjał pracowników,
  • zapobieganie konfliktom,
  • obszary konfliktogenne.

Różnice w zarządzaniu generacjami – konflikt wartości:

  • podstawowe różnice,
  • rodzaje posiadanych kompetencji,
  • delegowanie zadań,
  • rozwój kompetencji,
  • feedback,
  • chęć uczenia się,
  • dzielenie się wiedzą,
  • zatrzymanie pracowników,
  • ocena,
  • mocne strony różnych pokoleń.

Motywowanie różnych pokoleń:

  • budowanie lojalności,
  • nastawienie emocjonalne,
  • kontakt z innymi pokoleniami,
  • szczerość,
  • mentorstwo.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 26-11-2020)
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 26-11-2020)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu na sali obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
	string(6) "before"
	string(10) "26-11-2020"
	NULL
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Zarządzanie generacjami BB, X, Y i Z/C (szkolenie online)

Online, 01.12.2020

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 399,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 399,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi