20.06.2023

Wtorek

Online
od 549 PLN
Cel

Celem tego szkolenia jest dostarczenie niezbędnych narzędzi i strategii, które pomogą w tworzeniu innowacyjnych programów kulturalnych, pozyskiwaniu funduszy, zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz promowaniu swojej instytucji w społeczności lokalnej.
Podczas naszych dynamicznych sesji nauczysz się tworzyć strategiczne plany rozwoju, pozyskiwać wsparcie finansowe, budować efektywne zespoły oraz wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjne w bibliotekach. Będziesz miał/a okazję spotkać i wymienić się doświadczeniami z innymi profesjonalistami z branży kulturalnej.
Nie czekaj dłużej! Dołącz do naszego szkolenia i stań się liderem w rozwoju instytucji kultury w Twojej gminie. Zainspiruj innych i wpływaj na rozwój kulturalny społeczności lokalnej. Zgłoś się już dziś i odkryj nieograniczone możliwości, jakie kryje w sobie rozwój instytucji kultury i biblioteki!

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • case studies
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej i pracowników instytucji kultury i bibliotek, organizatorów (władze samorządowe) instytucji kultury, pracowników urzędów gmin i miast odpowiedzialnych za kulturę.

Prowadzący
Adam Miernik

Wieloletni pracownik instytucji kultury, przeszedł całą ścieżkę kariery tj. od pracownika do dyrektora samorządowej instytucji kultury.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

20.06.2023 (Wtorek)

Wprowadzenie.

Analiza:

  • analiza współczesnych wyzwań w zarządzaniu instytucjami kultury,
  • wprowadzenie do nowoczesnych trendów i innowacji w sektorze kultury.

Fundamenty (podstawy) dobrze zbudowanej instytucji, najważniejsze zapisy prawne (nie omawianie każdego regulaminu):

  • regulamin organizacyjny,
  • regulamin wynagradzania,
  • budowanie odpowiedniej struktury pracowniczej.

Zarządzanie zespołem pracowniczym:

  • wyznaczanie misji i wizji instytucji,
  • budowanie relacji na linii dyrektor – pracownicy,
  • budowanie relacji na poziomie zespołu.

Diagnoza sytuacji kultury w Twoim obszarze:

  • identyfikacja zasobów oraz potencjału kultury i dziedzictwa,
  • analiza oferty kulturalnej,
  • analiza finansowania instytucji,
  • potrzeby i preferencje mieszkańców,
  • analiza SWOT.

Diagnoza sytuacji w instytucji kultury:

  • warsztaty z pracownikami,
  • warsztaty z publicznością,
  • rozmowy indywidualne z pracownikami,
  • spotkania zespołowe, jak organizować?

Budowa planu operacyjnego:

  • cele strategiczne,
  • cele operacyjne,
  • monitorowanie i aktualizacja,
  • ewaluacja.

Formy dotarcia do publiczności:

  • tradycyjne formy podane w nowoczesny sposób,
  • nowoczesne formy dotarcia do publiczności.

Budowanie publiczności i odbiorców.

Budowanie relacji z organizatorem i władzami lokalnymi.

Współpraca z innymi instytucjami, równoległymi i większymi.

Bieżące zarządzanie instytucją kultury.

Budowanie marki domu kultury.

Zarządzanie finansowe w instytucjach kultury i bibliotekach:

  • omówienie podstawowych zasad zarządzania finansowego,
  • planowanie budżetu i alokacja środków w instytucjach kultury,
  • pozyskiwanie funduszy zewnętrznych i pisanie wniosków grantowych.

Coaching każdego uczestnika szkolenia:

  • uwierz w siebie i działaj.
  • cele instytucji, a cele prywatne.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 15-06-2023)
 • 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 15-06-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Jak skutecznie rozwijać i zarządzać instytucją kultury?

Online, 20.06.2023

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi