18.03.2021

Czwartek

Online
od 449 PLN
Cel

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom aktualnego stanu wiedzy w zakresie ochrony danych osobowych oraz wynikających zeń obowiązków administratorów danych oraz innych podmiotów uczestniczących w przetwarzaniu danych osobowych (takich jak procesor, inspektor ochrony danych) oraz przygotowanie ich do prawidłowej realizacji tych wymogów w codziennej praktyce organizacji.

Ważne! Aby w pełni oddać charakter szkolenia stacjonarnego (na sali) zalecamy, aby uczestnicy posiadali aktywną kamerę i mikrofon podczas szkolenia.

Czas trwania
od 10:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie jest kierowane do wszystkich osób zainteresowanych problematyką danych osobowych, w szczególności administratorów danych, podmiotów przetwarzających oraz osób pełniących funkcje inspektorów ochrony danych i specjalistów z zakresu działu IT.

Prowadzący
dr Tomasz A. J. Banyś

Adwokat, ekspert w zakresie analizy, bezpieczeństwa i ochrony danych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

18.03.2021 (Czwartek)

Bezpieczeństwo informacji a ochrona danych osobowych:

  • wybrane wyzwania bezpieczeństwa informacji w organizacji,
  • wyzwania bezpieczeństwa czasu pandemii,
  • zakres obowiązku zabezpieczania danych osobowych,
  • rola inspektora ochrony danych w zarządzaniu ryzykiem.

Uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślna ochrona danych:

  • koncepcje privacy by design oraz privacy by default,
  • główne zasady privacy by design,
  • normy oraz mechanizmy certyfikacji,
  • rola dokumentacji w fazie projektowania przetwarzania danych osobowych.

Wyzwania zarządzania ryzykiem jako procesem (audyty, przeglądy, aktualizacje):

  • specyfika zarządzania ryzykiem w projektach,
  • audyt wewnętrzny i zewnętrzny,
  • ograniczenia compliance.

Obowiązek dokonania oceny ryzyka:

  • pojęcie „ryzyka” w ochronie danych osobowych,
  • podejście oparte na ryzyku – risk-based approach oraz jego regulacja,
  • kluczowe elementy oceny ryzyka,
  • procesy oceny ryzyka oraz zarządzania ryzykiem,
  • wykorzystanie metodyk w praktyce na przykładzie zastosowania m.in. ISO/IEC 27005, wytycznych ENISA oraz metody OCTAVE oraz doświadczeń z zarządzania projektami,
  • wykorzystanie jednej oceny ryzyka dla wielu operacji przetwarzania.

Ocena skutków dla ochrony danych (DPIA):

  • konsekwencje zidentyfikowania „wysokiego ryzyka”,
  • koncepcja data protection impact assessment,
  • wytyczne DPIA i ich charakter oraz możliwość praktycznego zastosowania,
  • zastosowanie norm ISO/IEC 27001 i 27002,
  • wykorzystanie zatwierdzonych kodeksów postępowania,
  • zwolnienie z obowiązku dokonania oceny skutków.

Miękkie prawo i kształtowanie sytuacji prawnej administratora:

  • uprzednie konsultacje z organem nadzorczym,
  • projektowanie kodeksów postępowania w praktyce,
  • ewolucja roli wytycznych w krajowym i europejskim systemie ochrony danych osobowych.

Zarządzanie ryzykiem a odpowiedzialność administratora danych, inspektora ochrony danych, procesora oraz innych podmiotów:

  • błędy związane z przetwarzaniem danych i ich konsekwencje,
  • najlepsze praktyki kryzysowego zarządzanie ryzykiem.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 15-03-2021)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 15-03-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
	string(6) "before"
	string(10) "15-03-2021"
	NULL
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Zarządzanie ryzykiem w ochronie danych osobowych

Online, 18.03.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 449,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 449,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi