Termin szkolenia gwarantowany
25.05.2023

Czwartek

Online
od 649 PLN
Cel

Celem szkolenia jest zapoznanie się uczestników z zasadami profesjonalnego zarządzania szkoleniami z wykorzystaniem ścieżek karier jako podstawy konstrukcji projektów rozwojowych w jednostkach sektora publicznego.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • burza mózgów
 • case studies
 • ćwiczenia grupowe
 • ćwiczenia indywidualne
 • dyskusja
 • prezentacja
 • techniki multimedialne
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone dla osób z działów szkoleń oraz osób tworzących Indywidualne Programy Rozwoju Zawodowego.
Oprócz szczegółowego omówienia sposobów badania potrzeb szkoleniowych, budowy planów szkoleń, konstrukcji i realizacji IPRZ oraz oceny efektywności szkoleń przedstawione zostaną techniki efektywnego wykorzystania wniosków rozwojowych w procedurze budowy ścieżek karier. Dodatkowo poruszony zostanie aspekt zarządzania szkoleniami w kontekście innych narzędzi ZZL ze szczególnym uwypukleniem Indywidualnej Ścieżki Kariery Zawodowej.

Prowadzący
Agnieszka Pilińska-Kępowicz

Wysokiej klasy trener i konsultant. Psycholog z doświadczeniem menadżerskim. Rekomendowana przez instytucje rządowe (m.in. „Najlepszy trener w służbie cywilnej 2003 r.”), samorządowe i wymiaru sprawiedliwości.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

25.05.2023 (Czwartek)

Zarządzanie szkoleniami jako podstawa polityki szkoleniowej:

  • zasady tworzenia polityki szkoleniowej,
  • analiza oraz rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych (zasady, techniki, metody, narzędzia),
  • cele strategiczne organizacji i poszczególnych komórek organizacyjnych,
  • analiza indywidualnych potrzeb szkoleniowych,
  • sporządzanie i realizacja Rocznego Planu Szkoleń:
   • ocena realizacji Rocznego Planu Szkoleń,
   • ocena przebiegu i efektywności szkoleń (zasady, techniki i narzędzia),
   • plan oceny realizacji szkoleń,
   • wpływ szkoleń na postawione cele w organizacji,

Indywidualny Program rozwoju Zawodowego – jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi:

  • podstawowe definicje związane z IPRZ,
  • cele tworzenia IPRZ,
  • zasady tworzenia IPRZ,
  • miejsce IPRZ w strategii ZZL.

Standardy zarządzania zasobami ludzkimi:

  • wymogi związane z IPRZ,
  • polityka szkoleniowa a IPRZ.

Metodyka tworzenia IPRZ i wykorzystanie go w polityce szkoleniowej organizacji:

  • arkusze do tworzenia IPRZ,
  • cykl powstawania IPRZ,
  • zadania bezpośredniego przełożonego w zakresie tworzenia IPRZ,
  • korzyści z tworzenia IPRZ.

Rozmowy rozwojowe:

  • techniki przeprowadzania rozmów rozwojowych,
  • sposoby przeprowadzania rozmów oceniających,
  • rozmowa rozwojowa,
  • sytuacje trudne podczas rozmów rozwojowych,
  • najczęściej popełniane błędy.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 22-05-2023)
 • 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 22-05-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte