Termin szkolenia gwarantowany
04.11.2020

Środa

Online
od 499 PLN
Cel

Celem szkolenia jest zapoznanie się uczestników z zasadami profesjonalnego zarządzania szkoleniami z wykorzystaniem ścieżek karier jako podstawy konstrukcji projektów rozwojowych w administracji publicznej.

Oprócz szczegółowego omówienia sposobów badania potrzeb szkoleniowych, budowy planów szkoleń, konstrukcji i realizacji IPRZ przedstawione zostaną techniki efektywnego wykorzystania wniosków rozwojowych w procedurze budowy ścieżek karier. Dodatkowo poruszony zostanie aspekt zarządzania szkoleniami w kontekście innych narzędzi ZZL ze szczególnym uwypukleniem Indywidualnej Ścieżki Kariery Zawodowej.

 

Ważne! Aby w pełni oddać charakter szkolenia stacjonarnego (na sali) zalecamy, aby uczestnicy posiadali aktywną kamerę i mikrofon podczas szkolenia.

string(6) "online"
Czas trwania
9:00-15:00
Metodyka
 • burza mózgów
 • case studies
 • ćwiczenia grupowe
 • ćwiczenia indywidualne
 • dyskusja
 • prezentacja
 • techniki multimedialne
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone dla osób z działów szkoleń, osób tworzących Indywidualne Programy Rozwoju Zawodowego w administracji publicznej.

Prowadzący
Agnieszka Pilińska-Kępowicz

Wysokiej klasy trener i konsultant. Psycholog z doświadczeniem menadżerskim. Rekomendowana przez instytucje rządowe (m.in. „Najlepszy trener w służbie cywilnej 2003 r.”), samorządowe i wymiaru sprawiedliwości.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

04.11.2020 (Środa)

Zarządzanie szkoleniami jako podstawa polityki szkoleniowej w Urzędzie:

  • zasady tworzenia polityki szkoleniowej w Urzędzie,
  • analiza oraz rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych (zasady, techniki, metody, narzędzia),
  • cele strategiczne Urzędu i poszczególnych komórek organizacyjnych,
  • analiza indywidualnych potrzeb szkoleniowych w oparciu o metodę luki kompetencyjnej,
  • sporządzanie i realizacja Rocznego Planu Szkoleń w Urzędzie.

Indywidualny Program rozwoju Zawodowego – jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi:

  • podstawowe definicje związane z IPRZ,
  • cele tworzenia IPRZ,
  • zasady tworzenia IPRZ,
  • miejsce IPRZ w strategii ZZL.

Standardy zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej:

  • wymogi związane z IPRZ,
  • polityka szkoleniowa a IPRZ.

Metodyka tworzenia IPRZ i wykorzystanie go w polityce szkoleniowej Urzędu:

  • arkusze do tworzenia IPRZ,
  • cykl powstawania IPRZ,
  • zadania bezpośredniego przełożonego w zakresie tworzenia IPRZ,
  • korzyści z tworzenia IPRZ w Urzędzie,
  • sposoby wykorzystania IPRZ w programach rozwojowych.

Rozmowy rozwojowe:

  • sposoby przeprowadzania rozmów rozwojowych,
  • rozmowa rozwojowa w administracji publicznej,
  • sytuacje trudne podczas rozmów rozwojowych,
  • najczęściej popełniane błędy.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 30-10-2020)
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 30-10-2020)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Zarządzanie szkoleniami w administracji publicznej (szkolenie online)

Online, 04.11.2020

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi