15-16.10.2020
9:00-15:00
Online
od 899 PLN
Cel

Celem szkolenia jest zapoznanie się uczestników z zasadami profesjonalnego zarządzania szkoleniami z wykorzystaniem ścieżek karier jako podstawy konstrukcji projektów rozwojowych w administracji publicznej.

Pierwszego dnia szkolenia, oprócz szczegółowego omówienia sposobów badania potrzeb szkoleniowych, budowy planów szkoleń, konstrukcji i realizacji IPRZ przedstawione zostaną techniki efektywnego wykorzystania wniosków rozwojowych w procedurze budowy ścieżek karier. Dodatkowo poruszony zostanie aspekt zarządzania szkoleniami w kontekście innych narzędzi ZZL ze szczególnym uwypukleniem Indywidualnej Ścieżki Kariery Zawodowej.

Drugiego dnia szkolenia zostanie poruszona tematyka zarządzania wiedzą, mentoringu i oceny efektywności szkoleń. Żyjemy w czasach zmian demograficznych, które w oczywisty sposób odbijają się również na organizacjach. Coraz częściej stajemy przed wyzwaniami zarządzania wieloma pokoleniami, nierzadko jeśli nie wzajemnie zantagonizowanymi, to przynajmniej mocno do siebie uprzedzonymi. Powoduje to wzrost zainteresowania zarządzania wiedzą w organizacjach.  Również dla takich sytuacji warto zwiększać świadomość skuteczności mentoringu, który może okazać się narzędziem pozytywnie angażującym obie strony oraz prowadzącym do polepszenia rozumienia siebie nawzajem, a więc i osiąganych efektów. Każdy proces, aby był skuteczny, wymaga sprzężenia zwrotnego. Ewaluacja, czyli ocena efektywności szkolenia o metodach pomiaru sukcesu szkoleń.

Ważne! szkolenie trwa 2 dni. Istnieje możliwość udziału w jednym z wybranych dni.

Metodyka
 • burza mózgów
 • case studies
 • ćwiczenia grupowe
 • ćwiczenia indywidualne
 • dyskusja
 • odgrywanie ról
 • techniki multimedialne
 • warsztat
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone dla osób z działów szkoleń, osób tworzących Indywidualne Programy Rozwoju Zawodowego w administracji publicznej, a także osób, które zajmują się w organizacji zarządzaniem szkoleniami, wiedzą oraz oceną efektywności szkoleń.

Prowadzący
Agnieszka Pilińska-Kępowicz

Wysokiej klasy trener i konsultant. Psycholog z doświadczeniem menadżerskim. Rekomendowana przez instytucje rządowe (m.in. „Najlepszy trener w służbie cywilnej 2003 r.”), samorządowe i wymiaru sprawiedliwości.

więcej
 
dr Sylwester Pietrzyk

trener, konsultant HR, właściciel ASPEKT HR od 2006, posiadający Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania (2000), absolwent Podyplomowych Studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej (2005), Trener szkoły Trenerów MATRIK w module Ewaluacja Szkoleń.

więcej
Kolejny termin szkolenia

Dzień 1

15.10.2020 (Czwartek)

Trener

Agnieszka Pilińska-Kępowicz

Zarządzanie szkoleniami jako podstawa polityki szkoleniowej w Urzędzie:

  • zasady tworzenia polityki szkoleniowej w Urzędzie,
  • analiza oraz rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych (zasady, techniki, metody, narzędzia),
  • cele strategiczne Urzędu i poszczególnych komórek organizacyjnych,
  • analiza indywidualnych potrzeb szkoleniowych w oparciu o metodę luki kompetencyjnej,
  • sporządzanie i realizacja Rocznego Planu Szkoleń w Urzędzie.

Indywidualny Program rozwoju Zawodowego – jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi:

  • podstawowe definicje związane z IPRZ,
  • cele tworzenia IPRZ,
  • zasady tworzenia IPRZ,
  • miejsce IPRZ w strategii ZZL.

Standardy zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej:

  • wymogi związane z IPRZ,
  • polityka szkoleniowa a IPRZ.

Metodyka tworzenia IPRZ i wykorzystanie go w polityce szkoleniowej Urzędu:

  • arkusze do tworzenia IPRZ,
  • cykl powstawania IPRZ,
  • zadania bezpośredniego przełożonego w zakresie tworzenia IPRZ,
  • korzyści z tworzenia IPRZ w Urzędzie,
  • sposoby wykorzystania IPRZ w programach rozwojowych.

Rozmowy rozwojowe:

  • sposoby przeprowadzania rozmów rozwojowych,
  • rozmowa rozwojowa w administracji publicznej,
  • sytuacje trudne podczas rozmów rozwojowych,
  • najczęściej popełniane błędy.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Dzień 2

16.10.2020 (Piątek)

Trener

dr Sylwester Pietrzyk

Zarządzanie wiedzą:

  • czym jest kompetencja i model kompetencyjny?
  • co to jest ukryta wiedza?
  • jakie są konsekwencje braku systemu zarządzania wiedzą?
  • jak budować system zarządzani wiedzą w organizacji?

Założenia mentoringu:

  • jak działa mentoring?
  • relacja pomiędzy mentorem a mentee,
  • mentoring a trenerzy wewnętrzni,
  • umiejętności mentora służące budowaniu zaufania i osiąganiu celów:
   • jasny system wartości i przekonań,
   • inspirowanie i dzielenie się doświadczeniem,
   • motywacja do współpracy,
   • kompetencja,
  • sytuacje w których warto stosować mentoring w organizacji – ćwiczenia,
  • motywacja – po co mam stosować mentoring?
  • samoświadomość, samokontrola oraz inteligencja emocjonalna jako narzędzia mentora,
  • wprowadzenie do tematu.

Ocena efektywności szkoleń:

  • czym jest ewaluacja a walidacja,
  • dlaczego warto stosować ewaluację,
  • zamiany w patrzeniu na ewaluacje, zapoznanie z różnymi modelami – ich wady i zalety,
  • model D. Kirkpatricka z rozbiciem na poziomy warunki stosowania,
  • po co nam ROI?

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • Całe szkolenie: 899 zł, I dzień szkolenia: 499 zł, II dzień szkolenia: 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 12-10-2020)
 • Całe szkolenie: 999 zł, I dzień szkolenia: 599 zł, II dzień szkolenia: 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 12-10-2020)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
	string(6) "before"
	string(10) "12-10-2020"
	NULL
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Zarządzanie szkoleniami w administracji publicznej (szkolenie online)

Online, 15.10.2020 - 16.10.2020

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 899,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 899,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi