29.12.2023

Piątek

Online
od 499 PLN
Cel

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami profesjonalnego planowania, wdrażania i monitorowania systemu zarządzania talentami w administracji publicznej.

Ważne! Aby w pełni oddać charakter szkolenia stacjonarnego (na sali) zalecamy, aby uczestnicy posiadali aktywną kamerę i mikrofon podczas szkolenia.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • ćwiczenia indywidualne
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Pracownicy działów HR i inni pracownicy odpowiedzialni za wprowadzenie systemu zarządzania talentami w organizacji z uwzględnieniem specyfiki służby cywilnej i administracji samorządowej.

Prowadzący
Agnieszka Pilińska-Kępowicz

Wysokiej klasy trener i konsultant. Psycholog z doświadczeniem menadżerskim. Rekomendowana przez instytucje rządowe (m.in. „Najlepszy trener w służbie cywilnej 2003 r.”), samorządowe i wymiaru sprawiedliwości.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

29.12.2023 (Piątek)

Założenia teoretyczne systemu zarządzania talentami:

  • definicja talentu,
  • strategia zarządzania talentami,
  • przykładowe procesy zarządzania talentami,
  • audyt zarządzania talentami.

Planowanie sukcesji Urzędu:

  • identyfikacja kluczowych ról,
  • metody, techniki i sposoby planowania sukcesji.

Zapotrzebowanie na talenty:

  • co jest talentem dla organizacji,
  • jakie talenty organizacja posiada,
  • baza i pula talentów.

Pozyskiwanie talentów:

  • kryteria najlepszego pracodawcy (publicznego),
  • strategie rekrutacji,
  • metody doboru talentów,
  • profile kompetencji talentów.

Ocena potencjału talentów:

  • ocena talentów,
  • ocena kompetencyjna,
  • ocena na podstawie osiągnięć,
  • prognozowanie ścieżki kariery.

Rozwój talentów:

  • plan rozwojowy,
  • program rozwoju talentów,
  • co niszczy talent,
  • rozmowy rozwojowe,
  • IPRZ dla talentów – podstawowe różnice,
  • IPRZ dla zwykłych pracowników.

Etapy wdrożeniowe dla administracji publicznej:

  • zadania zespołów roboczych,
  • harmonogram wdrożeniowy,
  • rola kierownictwa Urzędu.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Agenda jest orientacyjna i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 26-12-2023)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 26-12-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Zarządzanie talentami w administracji publicznej

Online, 29.12.2023

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi