03.12.2020

Czwartek

9:00-14:00
Online
od 399 PLN
Cel

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami profesjonalnego planowania, wdrażania i monitorowania systemu zarządzania talentami w administracji publicznej.

Grupa docelowa

Pracownicy działów HR i inni pracownicy odpowiedzialni za wprowadzenie systemu zarządzania talentami w organizacji z uwzględnieniem specyfiki służby cywilnej i administracji samorządowej.

Prowadzący
Agnieszka Pilińska-Kępowicz

Wysokiej klasy trener i konsultant. Psycholog z doświadczeniem menadżerskim. Rekomendowana przez instytucje rządowe (m.in. „Najlepszy trener w służbie cywilnej 2003 r.”), samorządowe i wymiaru sprawiedliwości.

więcej

Dzień 1

03.12.2020 (Czwartek)

Założenia teoretyczne systemu zarządzania talentami:

  • definicja talentu,
  • strategia zarządzania talentami,
  • przykładowe procesy zarządzania talentami,
  • audyt zarządzania talentami.

Planowanie sukcesji Urzędu:

  • identyfikacja kluczowych ról,
  • metody, techniki i sposoby planowania sukcesji.

Zapotrzebowanie na talenty:

  • co jest talentem dla organizacji,
  • jakie talenty organizacja posiada,
  • baza i pula talentów.

Pozyskiwanie talentów:

  • kryteria najlepszego pracodawcy (publicznego),
  • strategie rekrutacji,
  • metody doboru talentów,
  • profile kompetencji talentów.

Ocena potencjału talentów:

  • ocena talentów,
  • ocena kompetencyjna,
  • ocena na podstawie osiągnięć,
  • prognozowanie ścieżki kariery.

Rozwój talentów:

  • plan rozwojowy,
  • program rozwoju talentów,
  • co niszczy talent,
  • rozmowy rozwojowe,
  • IPRZ dla talentów – podstawowe różnice,
  • IPRZ dla zwykłych pracowników.

Etapy wdrożeniowe dla administracji publicznej:

  • zadania zespołów roboczych,
  • harmonogram wdrożeniowy,
  • rola kierownictwa Urzędu.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Agenda jest orientacyjna i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 30-11-2020)
 • 497 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 30-11-2020)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
	string(6) "before"
	string(10) "30-11-2020"
	NULL
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Zarządzanie talentami w administracji publicznej (szkolenie online)

Online, 03.12.2020

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 399,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 399,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi