08.06.2021

Wtorek

9:00-15:00
Online
od 399 PLN
Cel

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy odnośnie roli lidera w administracji publicznej oraz wzmocnienie kompetencji w zakresie kierowania pracownikami oraz wspomagania ich rozwoju. Podczas szkolenia omówione zostaną zasady profesjonalnego zarządzania podległym personelem z wykorzystaniem odpowiednich technik i narzędzi. Dodatkowo przedyskutowane zostaną zasady budowy i zarządzania zespołem oraz radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych, podczas współpracy z podległym personelem.

Metodyka
 • burza mózgów
 • ćwiczenia grupowe
 • ćwiczenia indywidualne
 • dyskusja
 • techniki multimedialne
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących stanowiska kierownicze w administracji publicznej, osób kierujących zespołami oraz wszystkich zainteresowanych niniejszą tematyką.

Prowadzący
Agnieszka Pilińska-Kępowicz

Wysokiej klasy trener i konsultant. Psycholog z doświadczeniem menadżerskim. Rekomendowana przez instytucje rządowe (m.in. „Najlepszy trener w służbie cywilnej 2003 r.”), samorządowe i wymiaru sprawiedliwości.

więcej

Dzień 1

08.06.2021 (Wtorek)

Przywództwo w administracji publicznej:

  • istota przywództwa,
  • definicja przywództwa,
  • przywództwo w administracji publicznej,
  • zarządzanie a przywództwo,
  • od administrowania do zarządzania.

Modele przywódcze:

  • istota władzy,
  • style kierowania,
  • najczęściej popełniane błędy,
  • autodiagnoza własnego stylu,
  • kultura organizacyjna a zarządzanie.

Zachowania przywódcze i charakterystyka skutecznego przywódcy w administracji publicznej:

  • kreowanie wizji,
  • rozwiązywanie problemów,
  • podejmowanie decyzji,
  • pułapki decyzyjne,
  • dobre rady dla podejmujących decyzje,
  • wyznaczanie celów,
  • zarządzanie przez cele,
  • kształtowanie kompetencji przywódczych,
  • inteligencja emocjonalna.

Narzędzia zarządzania w kontekście zarządzania zespołem:

  • organizowanie pracy i delegowanie zadań (skuteczne delegowanie, komunikacja, najczęściej popełniane błędy),
  • ocenianie (system oceny okresowych i jego profesjonalne wdrożenie, właściwe dokonywanie oceny, najczęściej popełniane błędy, obiektywizm oceny),
  • rozwijanie pracowników i motywowanie (ścieżki rozwoju – czy spełniają swoją funkcję w administracji, kiedy pracowników rozwijać i jak? zasady i funkcje motywowania, systemy motywacyjne).

Budowanie zespołu:

  • zespół – definicja,
  • cechy skutecznego zespołu,
  • zespół w administracji publicznej,
  • komunikacja w zespole,
  • etapy tworzenia zespołu,
  • rola lidera w zespole,
  • zarządzanie zespołem.

Konflikt w zespole:

  • konflikt – podstawowe definicje,
  • techniki rozwiązywania konfliktów,
  • rola przełożonego w zarządzaniu konfliktem,
  • praca w zespole ukierunkowana na rozwiązanie konfliktu,
  • profilaktyka i przeciwdziałanie pojawieniu się konfliktów.

Stres jako nieodzowny element przywództwa:

  • samoocena poziomu stresu,
  • rozpoznawanie sytuacji stresowych,
  • techniki radzenia sobie ze stresem,
  • nieskuteczne techniki w walce ze stresem,
  • stres a sposób myślenia,
  • profilaktyka i kontrola.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 03-06-2021)
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 03-06-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
	string(6) "before"
	string(10) "03-06-2021"
	NULL
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Efektywne zarządzanie zespołem – rola lidera (szkolenie online)

Online, 08.06.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 399,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 399,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi