23.04.2020

Czwartek

10:00-15:00
Internet
449 PLN
Cel

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie dokonywania płatności przez instytucje kultury na rachunki zgłoszone i niezgłoszone do wykazu podatników VAT tzw. „białej listy VAT” wraz z zasadami składania zawiadomienia ZAW-NR i konsekwencje związane z zapłatą na rachunek niezgłoszony do wykazu w roku 2020, z równoczesnym uwzględnieniem zasad dokonywania płatności z zastosowaniem obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności (split payment), szczególnie w zakresie zakupu towarów i usług objętych załącznikiem nr 15 dokumentowanych fakturami VAT w świetle zmian przepisów podatkowych przed i po 1 kwietnia 2020 roku.

Na szkoleniu omówione zostaną przepisy zawierające odmienne rozwiązania szczególne w zakresie mechanizmu podzielonej płatności dla instytucji kultury od rozwiązań dla państwowych jednostek budżetowych i rozwiązań funkcjonujących w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT, w zakresie dobrowolnego i obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności i podatku VAT w roku 2020.

Omówione zostaną również nowe przepisy w zakresie zasad generowania i posługiwania się nowym mikrorachunkiem podatkowym (IRP – indywidualny rachunek podatkowy) w zakresie regulowania zobowiązań podatkowych PIT, CIT, VAT przez instytucje kultury od 1 stycznia 2020 roku.


Uczestnik szkolenia otrzyma materiały przed szkoleniem.

Metodyka
 • wykład
 • dyskusje
 • wymiana doświadczeń
 • warsztat
 • szkolenie online
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników wszystkich państwowych i samorządowych instytucji kultury jako jednostek sektora finansów publicznych.

Prowadzący
Tomasz Wojtania

Doświadczony wykładowca z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej.

więcej
Kolejny termin szkolenia

Dzień 1

23.04.2020 (Czwartek)

VAT w państwowych i samorządowych instytucjach kultury:

  • uznawanie i nie uznawanie instytucji kultury za podatnika VAT.

Zasady wykonywania planu finansowego oraz nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej i zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w roku 2020 w instytucjach kultury.

Indywidualny rachunek podatkowy (IRP) do wpłat PIT, CIT, VAT, a także niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu państwa i jego struktura uwzględniająca numer NIP:

  • identyfikacja instytucji kultury za pomocą numeru mikrorachunku podatkowego.

Generator mikrorachunku podatkowego:

  • co to jest i zakres zastosowania IRP w roku 2020.

Mechanizm podzielonej płatności (MPP) i rachunek VAT oraz jego odmienne funkcjonowanie w państwowych i w samorządowych jednostkach budżetowych w świetle przepisów normujących wykonywanie budżetu państwa, a zasady funkcjonowania MPP w państwowych i samorządowych instytucjach kultury:

  • objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów z 29 czerwca 2018 oraz objaśnienia podatkowe z 23 grudnia 2019 roku.

Zasady gospodarowania środkami na koncie VAT w roku 2020 przez instytucje kultury:

  • wykonywanie planu finansowego i księgowanie dobrowolnego od 1 lipca 2018 roku oraz obowiązkowego od 1 listopada 2019 roku mechanizmu podzielonej płatności (split payment) w instytucjach kultury uznanych za samodzielnych podatników VAT,
  • zasady uwalniania środków zgromadzonych na koncie VAT oraz procedura „przekazania własnego”.

Zmiany ustawy Prawo bankowe i nowe możliwości gospodarowania środkami budżetowymi na koncie VAT w zakresie rozliczeń PIT, CIT, ZUS i odsetek w roku 2020.

Załącznik nr 15 do ustawy VAT i obowiązkowy dopisek na fakturach VAT „mechanizm podzielonej płatności” oraz kwota 15 tys. złotych:

  • fakturowanie od 1 listopada 2019 oraz wyjaśnienie kiedy mechanizm podzielonej płatności jest nadal dobrowolny, a kiedy jest bezwzględnie obligatoryjny wraz z sankcjami za błędnie wystawione faktury VAT i błędne dokonane zapłaty za towary i usługi objęte mechanizmem podzielonej płatności.

Wyjaśnienie przypadków braku możliwości dokonywania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności:

  • przypadki kiedy bank cofnie przelew i kto nie musi mieć konta firmowego, którego nie będzie w wykazie podatników VAT na białej liście VAT.

„Biała lista” VAT w roku 2020:

  • zakres danych podatników i poszerzenie wykazu o numery rachunków rozliczeniowych związanych z działalnością gospodarczą,
  • należyta staranność,
  • konsekwencje zapłaty na rachunek jednostki niezgłoszony do wykazu,
  • zasady składania oraz wzór zawiadomienia ZAW-NR.

Objaśnienia podatkowe z dnia 20 grudnia 2019 wykaz podatników VAT:

  • zasady korzystania z danych zawartych w utworzonym z dniem 1 września 2019 roku wykazie podatników VAT.

Projektowany zakres zmian przepisów podatkowych (druk sejmowy 207) i wydłużenie terminu składania zawiadomienia ZAW-NR z 3 do 7 dni:

  • ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw i jej charakterystyka.

Księgowanie VAT w instytucjach kultury :

  • „kasowe” i „memoriałowe” ujęcie wykonania planu finansowego z podatkiem VAT.

Odpowiedzi na pytania.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Miejsce

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy wideokonferencji.

Mail z linkiem do szkolenia zostanie wysłany na dzień przed (roboczy) i w dniu szkolenia.

Szkolenie będzie można obejrzeć za pomocą:

 • komputera/laptopa z systemem Windows:
  • Internet Explorer,
  • Microsoft Edge,
  • Firefox,
  • Chrome.
 • komputerów MAC (Apple):
  • Safari,
  • Firefox,
  • Chrome.
 • tabletu/smartphona (wymagana jest instancja aplikacji):
  • Andrioid,
  • iOS,
  • Windows Phone.

 

 

Koszt udziału dot. sektora publicznego:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 16/04/2020)
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 16/04/2020)
Koszt udziału dot. sektora prywatnego:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 16/04/2020)
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 16/04/2020)

Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat udziału
Koszt udziału nie obejmuje:
 • sprzętu komputerowego
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Zasady dokonywania płatności z zastosowaniem białej listy VAT i z mechanizmem podzielonej płatności oraz zasady składania zawiadomienia „ZAW-NR” przez instytucje kultury (szkolenie online)

Internet, 23.04.2020

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 449,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 449,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi