Termin szkolenia gwarantowany
26.02.2024

Poniedzialek

Online
od 599 PLN
Cel

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami naliczania zasiłków i świadczeń w 2024 r.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • techniki multimedialne
 • wykład
Grupa docelowa

Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników działów kadr i płac, osoby zajmujące się naliczaniem wynagrodzeń oraz wszystkich zainteresowanych obszarem szkolenia.

Prowadzący
Andrzej Radzisław

Radca prawny i ekspert z 20-letnim doświadczeniem w zakresie spraw ubezpieczeń społecznych, z ponad 15 stażem pracy w Centrali ZUS – Departamencie Ubezpieczeń i Składek.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

26.02.2024 (Poniedzialek)

Świadczenia chorobowe: wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne:

  • wynagrodzenie za czas choroby,
  • okresy wypłaty, wysokość, okres wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego/wynagrodzenia chorobowego,
  • przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują,
  • kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich,
  • wysokość świadczeń chorobowych,
  • okres zasiłkowy i zasady jego liczenia,
  • zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego, okres przez który świadczenie przysługuje, wysokość świadczenia, podstawa wymiaru świadczenia, zasady jej waloryzacji,
  • dokumentowanie uprawnień do świadczeń chorobowych.

Zasiłek macierzyński:

  • za okres urlopu „podstawowego” z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie,
  • za okres urlopu rodzicielskiego:
   • wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy – sposoby obliczania okresu wydłużenia urlopu
   • możliwość skracania urlopu rodzicielskiego i dzielenia się tym urlopem z drugim z rodziców,
   • przypadki, w których matka dziecka może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego
   • zasiłek dla ojca w razie śmierci ubezpieczonej/nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka
   • zasiłek dla ojca, gdy matka dziecka ubezpieczona/nieubezpieczona jest niezdolna do samodzielnej egzystencji
   • wysokość zasiłku macierzyńskiego,
   • zasiłek macierzyński za okres, gdy dziecko lub matka jest w szpitalu
   • zasiłek dla ojca dziecka, gdy nieubezpieczona matka dziecka podejmie pracę
   • podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego,
  • wydłużenie urlopu rodzicielskiego (nowe wymiary, nieprzenoszalny urlop dla każdego rodzica, dopuszczalność elektronicznego wniosku o urlop, zmiana zasad wykorzystywania urlopu, inne warunki łączenia urlopu z pracą),
  • nowa wysokość zasiłków i obowiązki płatników związane z wypłatą,
  • skrócenie okresu na wykorzystania urlopu ojcowskiego,
  • nowe rozporządzenie dokumentacyjne – treść  wniosków składanych przez ubezpieczonych,
  • zmiany w ustalaniu podstaw wymiaru i wysokości zasiłków,
  • zasiłek za okres urlopu ojcowskiego.

Zasiłki opiekuńcze:

  • zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach,
  • prawo/brak prawa, okres wypłaty, wysokość, dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego,
  • dodatkowy zasiłek opiekuńczy:
   • ustalanie prawa i okoliczności uprawniających do dodatkowego zasiłku opiekuńczego,
   • zasady i tryb przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń:

  • jakie są zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników za okresy miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne lub inne – biorąc pod uwagę sytuację, w której pracownik nie pozostawał w zatrudnieniu przez pełny uwzględniany okres?
  • jak się uwzględniania w podstawie wymiaru zasiłku składniki wynagrodzenia w sytuacji, gdy składnik przysługuje ale nie został wypłacony, gdy został wypłacony zaliczkowo, gdy został uwzględniony za okres poprzedni, a pracodawca podjął decyzję o niewypłacaniu tego składnika?
  • jakie są zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku po zmianie wymiaru czasu pracy z uwzględnieniem przeliczania składników za okresy dłuższe niż jeden miesiąc?
  • jak się uwzględnia w podstawie wymiaru zasiłków składników wynagrodzenie przysługujące do określonego terminu i składników, których wypłaty zaprzestano?
  • jakie jest wpływ czasowego zawieszenia wypłaty składnika na podstawę wymiaru zasiłku?
  • jakie jest wpływ zamiany składnika wynagrodzenia na inny na podstawę wymiaru zasiłku (np. zamiana składnika miesięcznego na roczny, rocznego na kwartalny itp.?
  • jak się uwzględnia w podstawie wymiaru zasiłku wynagrodzenie wypłaconego na kilku listach płac w miesiącu, w którym doszło do przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek ZUS?
  • jakie są zasady uzupełniania wynagrodzenia stałego i zmiennego? Jakie są składniki podlegające uzupełnieniu i przyjmowane w kwocie faktycznie wypłaconej? Co oznacza pojęcie „premia pomniejszana proporcjonalnie”?
  • jak powinno nastąpić uzupełnianie wynagrodzenia za miesiąc, w którym nastąpiło przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek?
  • jak się uwzględnia w podstawie wymiaru zasiłku przychody z umowy zlecenia albo z umowy o dzieło zawartej z własnym pracownikiem
  • jaka jest minimalna podstawa wymiaru zasiłku, z uwzględnieniem sytuacji, gdy pracownik otrzymuje składnik wypłacany za okres absencji chorobowej?
  • jak skorygować raporty gdy zostało wypłacone wynagrodzenie chorobowe zamiast zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego?
  • jak postąpić gdy płatnik popełnił błąd przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku?

Podstawa wymiaru zasiłków zleceniobiorców:

  • kiedy podstawa wymiaru ulega uzupełnieniu.

Sesja pytań i odpowiedzi. 

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 21-02-2024)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 21-02-2024)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Zasiłki w 2024 r. obowiązki płatników składek

Online, 26.02.2024

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi