Termin szkolenia gwarantowany
11.05.2021

Wtorek

Online
od 399 PLN
Cel

Celem szkolenia jest przedstawienie nowelizacji przepisów o pomocy społecznej (ustawa z 15.4.2021 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego), która wprowadza bardzo istotne zmiany odnoszące się do zatrudniania pracowników socjalnych. Ułatwiają one drogę dojścia do zawodu, skracają czas na uzyskanie pierwszego dodatkowego urlopu oraz podwyższają kwotę dodatku terenowego zmieniając kryteria niezbędne dla jego uzyskania oraz wyraźnie wyłączając go z płacy minimalnej. Zapewniają wsparcie psychologiczne, szkolenia mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa i przewidują ścieżkę awansu zawodowego połączoną z obowiązkowymi ocenami okresowymi. Zmiany w dużej mierze odpowiadają postulatom federacji pracowników socjalnych. W zdecydowanej większości mają zacząć obowiązywać po upływie 30 dni od dnia publikacji ustawy nowelizującej.

string(6) "online"
Czas trwania
od 10:00 do 13:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • techniki multimedialne
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów kadrowych, osób odpowiadających za politykę zatrudnienia w instytucjach pomocy społecznej:

 • regionalnych ośrodkach polityki społecznej,
 • powiatowych centrach pomocy rodzinie,
 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • domach pomocy społecznej,
 • placówkach specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego,
 • ośrodkach wsparcia,
 • ośrodkach interwencji kryzysowej.
Prowadzący
Marek Rotkiewicz

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy. Absolwent Studiów Podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

11.05.2021 (Wtorek)

Zmiany w zakresie wymogów kwalifikacyjnych.

Rozszerzenie kręgu podmiotów, w których pracownik socjalny korzysta z pierwszeństwa w wykonywaniu zadań oraz które są obowiązane do zapewnienia mu pomocy.

Wsparcie psychologiczne – w związku z jakimi sytuacjami powinno być zapewnione i w jakim zakresie.

Szkolenia podnoszące poziom bezpieczeństwa osobistego podczas wykonywania czynności zawodowych.

Urlop dodatkowy.

Zmiany w zakresie dodatku terenowego.

Droga awansu zawodowego.

Oceny okresowe – zakres, sposób dokonywania, uregulowania wewnętrzne.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 299 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 06-05-2021)
 • 399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 06-05-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Zmiany w zatrudnieniu pracowników socjalnych zgodnie z ustawą z dnia 15.04.2021 r.

Online, 11.05.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi