29.12.2023

Piątek

Online
od 499 PLN
Cel

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy odnośnie organizowania pracy zdalnej w zakresie delegowania, egzekwowania zadań, ustalania priorytetów, monitorowania czasu pracy oraz organizacji czasu pracy swojej i współpracowników. Dodatkowo poruszony zostanie aspekt prawidłowej wirtualnej komunikacji, radzenia sobie ze stresem i konfliktami  w zespole rozproszonym.

Ważne! Aby w pełni oddać charakter szkolenia stacjonarnego (na sali) zalecamy, aby uczestnicy posiadali aktywną kamerę i mikrofon podczas szkolenia.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • burza mózgów
 • case studies
 • ćwiczenia grupowe
 • ćwiczenia indywidualne
 • dyskusja
 • odgrywanie ról
 • techniki multimedialne
 • warsztat
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla osób kierującym zespołem rozproszonym, wirtualnym.

Prowadzący
Agnieszka Pilińska-Kępowicz

Wysokiej klasy trener i konsultant. Psycholog z doświadczeniem menadżerskim. Rekomendowana przez instytucje rządowe (m.in. „Najlepszy trener w służbie cywilnej 2003 r.”), samorządowe i wymiaru sprawiedliwości.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

29.12.2023 (Piątek)

Zespoły rozproszone – zasady funkcjonowania:

  • istota zespołu rozproszonego,
  • korzyści z pracy zdalnej,
  • cechy wysokoefektywnych zespołów rozproszonych,
  • pracownik jako członek zespołu rozproszonego.

Rola lidera w zespole wirtualnym:

  • delegowanie zadań,
  • ustalenie priorytetów,
  • motywowanie do pracy,
  • ocena pracy,
  • ustalanie i wybór kanałów komunikacyjnych,
  • zarzadzanie wiedzą w zespole zdalnym,
  • dobre praktyki.

Komunikacja w zespole rozproszonym:

  • wyzwania komunikacji wirtualnej (style komunikacji, rodzaje, najczęściej popełniane błędy),
  • właściwe narzędzia komunikacji wirtualnej (e-maile, telekonferencje, videokonferencje, rozmowy telefoniczne, programy do pracy zespołowej),
  • efektywne spotkania on-line (weryfikacja uczestników i ustaleń).

Zarzadzanie czasem swoim i współpracowników:

  • organizacja czasu pracy własnej i współpracowników,
  • prawidłowa struktura czynności,
  • selektywność działania,
  • kryteria zadań ważnych
  • racjonalna organizacja spotkań on-line,
  • efektywne gromadzenie i przekazywanie informacji.

Konflikt w zespole wirtualnym:

  • konflikt – podstawowe definicje,
  • techniki rozwiązywania konfliktów,
  • rola przełożonego w zarządzaniu konfliktem,
  • praca w zespole wirtualnym ukierunkowana na rozwiązanie konfliktu,
  • profilaktyka i przeciwdziałanie pojawieniu się konfliktów.

Stres jako nieodzowny element przywództwa w zespole wirtualnym:

  • samoocena poziomu stresu,
  • rozpoznawanie sytuacji stresowych,
  • techniki radzenia sobie ze stresem,
  • nieskuteczne techniki w walce ze stresem,
  • stres a sposób myślenia,
  • profilaktyka i kontrola.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Agenda jest orientacyjna i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 26-12-2023)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 26-12-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Zarządzanie zespołem rozproszonym, wirtualnym – rola lidera

Online, 29.12.2023

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi