Termin szkolenia gwarantowany
22.02.2024

Czwartek

Online
od 599 PLN
Cel

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z licznymi zmianami przepisów Kodeksu pracy jakie weszły w życie ostatnim czasie.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • techniki multimedialne
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, pracowników działów kadr/HR, osób zajmujących się przygotowywaniem zmian prawa wewnątrzzakładowego, jak też do biur księgowo – kadrowych.

Prowadzący
Paweł Ziółkowski

Prawnik, trener, publicysta, konsultant. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

22.02.2024 (Czwartek)

Praca zdalna:

  • wprowadzenie pracy zdalnej,
  • określanie zasad pracy zdalnej,
  • rodzaje pracy zdalnej,
  • miejsce wykonywania pracy zdalnej,
  • obowiązki pracodawcy,
  • procedury związane z pracą zdalną,
  • kontrola pracy zdalnej.

Kontrola trzeźwości:

  • konsekwencje spożywania alkoholu w miejscu pracy lub przyjścia do pracy w stanie nietrzeźwości,
  • zasady badania trzeźwości,
  • alkomat i badanie krwi,
  • konsekwencje badania,
  • badanie na obecność innych substancji,
  • badanie osób nie będących pracownikami.

Dokumentacja pracownicza:

  • RODO a prawo pracy,
  • dane zbierane od kandydatów na pracowników i pracowników,
  • omówienie akt osobowych prawników,
  • dokumentacja pomocnicza,
  • zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

Podróże szkoleniowe a podróże służbowe:

  • definicja podróży służbowej,
  • czy wyjazd na szkolenie jest delegacją?
  • świadczenia dla podróżujących pracowników (diety i zwroty kosztów),
  • rozliczanie świadczeń,
  • zwolnienia od PIT i ZUS,
  • czas pracy podczas delegacji i szkolenia.

Umowa o pracę:

  • zmiany w umowach na okres próbny,
  • zakres umowy o pracę,
  • informacje dla pracowników,
  • zasady rozwiązywania umów na czas oznaczony.

Nowe prawa i obowiązki:

  • korzystanie z uprawnień,
  • zakaz zakazu dorabiania,
  • wniosek o zmianę umowy,
  • szkolenia pracownicze.

Urlop opiekuńczy – nowe uprawnienie pracownicze:

  • na czy polega urlop opiekuńczy?
  • kiedy można skorzystać z urlopu opiekuńczego,
  • wymiar urlopu opiekuńczego,
  • czy urlop opiekuńczy jest odpłatny?

Dodatkowe dni wolne od pracy:

  • kiedy można skorzystać z nowego zwolnienia,
  • wymiar zwolnienia i zasady korzystania,
  • odpłatność,
  • termin i forma złożenia wniosku.

Urlop rodzicielski na nowych zasadach:

  • jaki jest nowy wymiar urlopu rodzicielskiego?
  • prawo do wyłącznej części urlopu rodzicielskiego,
  • forma i termin składania wniosku,
  • dzielenie urlopu na części,
  • zasady korzystania z urlopu rodzicielskiego,
  • rezygnacja z urlopu rodzicielskiego,
  • łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą u dotychczasowego pracodawcy,
  • rodzice adopcyjni.

Urlop ojcowski na nowych zasadach:

  • zasady korzystania,
  • termin korzystania z urlopu,
  • wymiar urlopu.

Ochrona trwałości zatrudnienia z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich – nowe uprawnienia pracowników:

  • nowe zasady ochrony przed zwolnieniem,
  • kiedy nie obowiązuje ochrona,
  • dopuszczenie do pracy po zakończeniu urlopów rodzicielskich.

Elastyczna organizacja czasu pracy:

  • definicja elastycznej organizacji pracy,
  • kiedy można złożyć wniosek o elastyczną organizację czasu pracy?
  • treść i forma wniosku.

Potencjalne zmiany w prawie pracy:

  • przejęcie wypłaty zasiłków przez zus,
  • likwidacja zbiegów tytułów ubezpieczeniowych,
  • skrócenie czasu pracy.

Sesja pytań i odpowiedzi. 

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 19-02-2024)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 19-02-2024)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte