Termin szkolenia gwarantowany
16.12.2021

Czwartek

Online
od 549 PLN
Cel

Zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu wprowadzonych i planowanych zmian w ustawie VAT oraz w rozporządzeniach. W trakcie spotkania omówione zostaną zmiany w podatku już wprowadzone jak i planowane w kolejnych latach. Uczestnicy zostaną zapoznani z najnowszymi stanowiskami MF, orzecznictwo sądów administracyjnych i TSUE wpływające na sposób rozliczania podatku VAT.

Celami szkolenia są: omówienie pakietu zmian, które obowiązują od w 2021 r. oraz od 2022 r. wraz z przykładami ich praktycznego stosowania, omówienie zagadnień związanych z prawidłowością naliczania podatku VAT, przekazywania JPK, stosowania MPP, kas rejestrujących oraz najnowszych zmian dotyczących faktur oraz omówienie najnowszych wyroków TSUE, NSA, WSA i linii interpretacyjnych MF w celu weryfikacji zgodność linii orzecznictw z własnymi rozliczeniami.

Dzięki omówieniu najnowszych problemów i zmian w ustawie VAT uczestnicy spotkania bez problemów będą mogli przygotować swoją pracę zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do skarbników, księgowych, kierowników jednostek, osób, które są lub będą zobowiązane rozliczać lub brać udział w rozliczeniu podatku VAT oraz wszystkich zainteresowanych ww. tematem.

Prowadzący
Ewa Gogolińska

praktyk, ekspert, doradca i wykładowca licznych szkoleń dla jednostek sektora finansów publicznych z zakresu podatku VAT.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

16.12.2021 (Czwartek)

Zmiany w podatku VAT wprowadzone w 2021 r i od 2022 r. z uwzględnieniem wyroków TSUE i orzeczeń sądów:

  • obrót nieruchomościami – w tym problemy praktyczne dotyczące użytkowania wieczystego po wyroku TSUE w 2021 r., zasady sprzedaż zwolnionej i opodatkowanej oraz wybór opodatkowania poprzez oświadczenie dostawcy i nabywcy,
  • faktury korygujące zasady i problemy w rozliczaniu sprzedawca-nabywca,
  • zmiana zasady odliczeń podatku VAT w przypadku braku odliczenia z faktury w wyznaczonym ustawowo terminie,
  • mechanizm podzielonej płatności wprowadzone zmiany do załącznika nr 15 oraz inne uszczegółowienia,
  • prawo do odliczenia podatku VAT proporcją i preproporcją w tym stanowisko Ministerstwa Finansów oraz sądów w sprawie stosowania wskaźników odliczeń,
  • nadużycie prawa w ustawie VAT na co zwrócić uwagę – orzecznictwo sądowe oraz odmowa wydania interpretacji podatkowej.

Zmiany w podatku VAT od 2022 r. i w terminach późniejszych:

  • faktury ustrukturyzowane w Krajowym Systemie e-Faktur – od kiedy dobrowolnie a od kiedy obowiązkowo – wskazanie zasad wystawiania, przesyłania, odbierania i korygowania dla wystawcy i odbiorcy,
  • faktury ustrukturyzowane w zamówieniach publicznych,
  • zmiany w wystawianiu i rozliczaniu faktur:
   • terminy wystawiania faktury,
   • zasady wystawiania i rozliczania faktur korygujących w tym uproszczenia dla podatników,
   • elementy obowiązkowe i dobrowolne na fakturach i fakturach zaliczkowych,
   • fakultatywne stosowanie duplikatów faktur,
   • inne zmiany w fakturowaniu,
  • zmiany w JPK – uszczegółowienia zasad ewidencji,
  • limity obrotów gotówkowych oraz preferencje dla podatników – w tym mechanizm podzielonej płatności,
  • nowe rozporządzenie o zwolnieniu z kas fiskalnych obowiązujące od 2022 r.,
  • nowe terminy zwrotu podatku VAT,
  • opodatkowania usług finansowych,
  • instytucja Porozumienie Podatkowego(PI) przy inwestycjach,
  • tworzenie grup w podatku VAT,
  • rozliczanie kwartalne podatku VAT – dla kogo?
  • zmiany zapisów w ustawie ordynacja podatkowa i kodeks karny skarbowy,
  • przesyłanie ksiąg i ewidencji w formacie elektronicznym – wskazanie terminów, zasad i obowiązków dla podatników,
  • inne zmiany i uszczegółowienia.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 13-12-2021)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 13-12-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Zmiany w podatku VAT od 2022 r.

Online, 16.12.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi