Termin szkolenia gwarantowany
14.12.2021

Wtorek

Online
od 549 PLN
Cel

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom informacji na temat zmian w podatku dochodowego od osób fizycznych. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z nowymi wprowadzonymi i procedowanymi zmianami przepisów prawa podatkowego, które wejdą w życie w 2022 roku. Uczestnicy dowiedzą się jaki wpływ na ich bieżącą pracę będą miały zmiany w przepisach podatkowych. Docelowo w ramach szkolenia nastąpi podsumowanie zmian oraz zasad rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2021.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów kadr i płac zajmujących się rozliczaniem dochodów uzyskiwanych przez pracowników oraz zleceniobiorców (Płatnicy), pracowników służb księgowych i finansowych, osób stosujących w bieżącej pracy prawo podatkowe.

Szkolenie skierowane jest zarówno dla osób, które dopiero rozpoczynają pracę, jak i dla bardziej doświadczonych osób, które dzięki szkoleniu będą mogły zaktualizować już posiadaną wiedzę.

Prowadzący
Ewa Gogolińska

praktyk, ekspert, doradca i wykładowca licznych szkoleń dla jednostek sektora finansów publicznych z zakresu podatku VAT.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

14.12.2021 (Wtorek)

Zmiany w podatku PIT wprowadzone w „Polskim Ładzie” od 2022 r.:

  • koszty uzyskania przychodów oraz kwota wolna od podatku obowiązująca w 2021 r. i po zmianach od 2022 r:
   • koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy,
   • koszty uzyskania przychodu osób wykonujących działalność osobiście (w tym: umowy zlecenia, pełnienie funkcji społecznych i obywatelskich),
   • koszty uzyskania przychodów w przypadku wypłacania prawach autorskich i praw majątkowych (w tym: limity oraz stanowisko MF w sprawie praw autorskich),
   • nowa kwota wolna od podatku – zasady stosowania i rozliczania,
  • nowe progi podatkowe,
  • składki ZUS i składka zdrowotna po zmianach,
  • ulgi podatkowe w tym: rehabilitacyjna, na dzieci, ulga na powrót, zatrudnienie „innowacyjnych pracowników” oraz inne,
  • nielegalnie zatrudnianie pracowników a konsekwencje podatkowe,
  • rozliczanie wspólne małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci,
  • inne zmiany.

Praca zdalna a podatek dochodowy w tym koszty uzyskania przychodu, zwrot kosztów, ekwiwalent za media oraz inne rozliczenia – obowiązki pracodawcy.

Przychody opodatkowane i zwolnione – wybrane zagadnienia:

  • przychód ze stosunku pracy a przychód z innych źródeł w tym:
   • świadczenia pieniężne i rzeczowe,
   • świadczenia częściowo odpłatne,
   • świadczenia nieodpłatne w tym środki ochrony w związku z covid-19,
  • należności zwolnione z opodatkowania – warunki i zasady stosowania zwolnień i ich limity kwotowe przewidzianych ustawą PIT 21 ustawy, w tym:
   • świadczenia z ZFŚS,
   • świadczenia wynikające z przepisów BHP,
   • podróże służbowe,
   • dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracownika,
   • stypendia,
   • świadczenia rodzinne, zasiłki porodowe, zasiłki pogrzebowe,
   • odprawy, odszkodowania, ugody itp.
   • dofinasowanie żłobków i przedszkoli.

Rozliczenie roczne za 2021 r.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 09-12-2021)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 09-12-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte