Termin szkolenia gwarantowany
26.01.2022

Środa

Online
od 549 PLN
Cel

Zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu wprowadzonych i planowanych zmian w ustawie PIT w ramach „Polskiego Ładu” oraz zasad sporządzania i przesyłania rozliczeń rocznych do US i zatrudnionych osób. W trakcie spotkania omówione zostaną zmiany w podatku już wprowadzone jak i planowane w kolejnych latach. Szkolenie oparte zostanie na przepisach ustaw, rozporządzeń oraz objaśnień podatkowych MF.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom informacji na temat zmian w podatku dochodowego od osób fizycznych. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z nowymi wprowadzonymi i procedowanymi zmianami przepisów prawa podatkowego, które wejdą w życie w 2022 roku oraz planowanymi w dalszej perspektywie. Uczestnicy dowiedzą się jaki wpływ na ich bieżącą pracę będą miały zmiany w przepisach podatkowych. Docelowo w ramach szkolenia nastąpi podsumowanie zmian oraz zasad rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2021.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów kadr i płac zajmujących się rozliczaniem dochodów uzyskiwanych przez pracowników oraz zleceniobiorców, pracowników służb księgowych i finansowych, osób stosujących w bieżącej pracy prawo podatkowe.

Szkolenie skierowane jest zarówno dla osób, które dopiero rozpoczynają pracę, jak i dla bardziej doświadczonych osób, które dzięki szkoleniu będą mogły zaktualizować już posiadaną wiedzę.

Prowadzący
Ewa Gogolińska

praktyk, ekspert, doradca i wykładowca licznych szkoleń dla jednostek sektora finansów publicznych z zakresu podatku VAT.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

26.01.2022 (Środa)

Zmiany w podatku PIT wprowadzone w „Polskim Ładzie” od 2022 r.:

  • koszty uzyskania przychodów oraz kwota wolna od podatku obowiązująca w 2021 r. i po zmianach od 2022 r,
  • skala podatkowa oraz stawki podatku,
  • składki ZUS, składka zdrowotna oraz ulga dla klasy średniej – progi, algorytm wyliczenia, zasady wyliczenia na przykładach,
  • wnioski i oświadczenia pracowników dotyczące ulgi dla klasy średniej, wspólnego rozliczenia małżonków, zwolnień z opodatkowania,
  • zwolnienie od podatku dla osób do 26 roku życia w tym składka zdrowotna do wysokości hipotetycznej zaliczki – przykłady rozliczeń,
  • zwolnienie od podatku dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny i pozostali na rynku pracy- przykłady naliczania wynagrodzenia oraz składki zdrowotnej,
  • zwolnienie od podatku dla rodziców czwórki lub więcej dzieci – przykłady naliczania wynagrodzenia oraz składki zdrowotnej,
  • kilka wynagrodzeń w jednym miesiącu – kiedy i jak rozliczyć z ulgą dla klasy średniej i nowymi zasadami naliczania składki zdrowotnej,
  • pracownik zatrudniony na część etatu – zasady naliczania wynagrodzenia i składki zdrowotnej,
  • ulga na powrót, dla kogo?
  • rozliczanie wspólne małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci.

Nielegalnie zatrudnianie pracowników a konsekwencje podatkowe dla pracodawcy w tym przypisanie do dochodu, naliczenie składek ZUS, brak kosztów i inne.

Zasady opodatkowania dla osób prowadzących działalność gospodarczą rozliczających się na zasadach ogólnych, podatku liniowy, ryczałt oraz rozliczanie składki zdrowotnej na nowych zasadach w tym terminy zgłaszania wyboru sposobu opodatkowania.

Przychody zwolnione z opodatkowania – warunki i zasady stosowania zwolnień, limity kwotowe przewidzianych ustawą PIT ustawy, w tym:

  • świadczenia z ZFŚS,
  • świadczenia wynikające z przepisów BHP,
  • podróże służbowe,
  • dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracownika,
  • stypendia,
  • świadczenia rodzinne, zasiłki porodowe, zasiłki pogrzebowe,
  • odprawy, odszkodowania, ugody itp.,
  • dofinasowanie żłobków i przedszkoli,
  • inne.

Sporządzanie informacji i deklaracji PIT za rok 2021 r.:

  • formularze podatkowe płatnika (PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-IFT i inne), zasady sporządzania, terminy złożenia i wysłania informacji do US i pracownika,
  • zasady sporządzania rozliczeń rocznych pracowników zwolnionych z podatku,
  • rozliczenie roczne podatnika w tym ulgi, odliczane od dochodu i od podatku min. ulga rehabilitacyjna, termomodernizacyjna, darowizny, ulga prorodzinna, wspólne rozliczanie małżonków i inne.

Wskazanie kolejnych zmian w ustawie w terminach późniejszych.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 21-01-2022)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 21-01-2022)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Rozliczanie podatku PIT oraz składki zdrowotnej po zmianach w 2022 r. oraz informacje i deklaracje roczne za 2021 r. – na przykładach

Online, 26.01.2022

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi