14.12.2021

Wtorek

Online
od 449 PLN
Cel

Szkolenie ma na celu omówienie pakietu zmian, które obowiązują w 2021 r. oraz planowanych od 2022 r. wraz z przykładami ich praktycznego stosowania. Przedstawione zostaną także zagadnienia związane z prawidłowością naliczania podatku VAT, przekazywania JPK, stosowania MPP, kas rejestrujących oraz najnowszych zmian dotyczących faktur a także zostaną omówione najnowsze wyroki TSUE, NSA, WSA i linii interpretacyjnych MF w celu weryfikacji zgodność linii orzecznictw z własnymi rozliczeniami.

Dzięki omówieniu najnowszych problemów i zmian w ustawie VAT uczestnicy spotkania bez problemów będą mogli przygotować swoją pracę zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do skarbników, księgowych, kierowników jednostek, osób, które są lub będą zobowiązane rozliczać lub brać udział w rozliczeniu podatku VAT oraz wszystkich zainteresowanych ww. tematem.

Prowadzący
Ewa Gogolińska

praktyk, ekspert, doradca i wykładowca licznych szkoleń dla jednostek sektora finansów publicznych z zakresu podatku VAT.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

14.12.2021 (Wtorek)

Wskazanie wprowadzonych i planowanych zmian w 2021 r. i od 2022 r.

SLIM VAT – pakiet zmian od 01.2021 r. w tym:

  • pakiet przepisów doprecyzowujących i uzupełniających VAT (JPK, mechanizm podzielonej płatności, WIS),
  • wprowadzenie zmian przepisów dotyczących faktur korygujących in plus i in minus z uwzględnieniem przepisów przejściowych,
  • możliwość stosowania na potrzeby VAT kursu przeliczeniowego waluty obcej właściwego na gruncie podatków dochodowych,
  • możliwość odliczania VAT od usług noclegowych w niektórych przypadkach,
  • zwiększenie limitu wartości towarów uznawanych za prezenty o małej wartości,
  • wydłużenie terminu odliczania VAT.

SLIM VAT 2 – pakiet zmian od 10.2021 r. w tym:

  • zmiany w mechanizmie podzielonej płatności,
  • ulga na złe długi – rozszerzenie stosowania oraz terminy,
  • samochody wykorzystywane do działalności gospodarczej – zmiany terminów i zasad rozliczeń,
  • obrót nieruchomościami – oświadczenia dostawcy i nabywcy o wyborze opodatkowania nieruchomości w akcie notarialnym,
  • nowe zasady odliczeń podatku VAT poprzez korektę (korekty JPK w przypadku braku odliczenia pierwotnie).

Planowane zmiany w 2022 r. i w terminach późniejszych:

  • faktury ustrukturyzowane – od kiedy dobrowolnie a od kiedy obowiązkowo – wskazanie zasad dla wystawcy i odbiorcy faktury,
  • zmiany w wystawianiu i rozliczaniu faktur:
   • wcześniejsze wystawienie faktury,
   • uproszczenia w wystawianiu faktur korygujących,
   • mniej elementów faktury i faktury zaliczkowej,
   • fakultatywne stosowanie duplikatów faktur,
   • inne zmiany w fakturowaniu,
  • przesyłanie ksiąg i ewidencji w formacie elektronicznym – wskazanie zasad i obowiązków dla podatników,
  • opodatkowania usług finansowych,
  • nowe terminy zwrotu podatku VAT,
  • instytucja Porozumienie Podatkowego (PI) przy inwestycjach,
  • tworzenie grup w podatku VAT,
  • nowe rozporządzenie o zwolnieniu z kas fiskalnych,
  • zmiany zapisów w ustawie ordynacja podatkowa i kodeks karny skarbowy,
  • inne zmiany w zależności od procesu legislacji.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 09-12-2021)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 09-12-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Zmiany w podatku VAT wprowadzone w 2021 r. i planowane od 2022 r.

Online, 14.12.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi