Termin szkolenia gwarantowany
23.02.2021

Wtorek

Online
od 549 PLN
Cel

Zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące planowanych zmian w podatku VAT od 01.01.2021 r.. Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić pakiet SLIM VAT, który ma doprecyzować i uzupełnić przepisy ustawy VAT.

Dzięki szkoleniu osoby uczestniczące pozyskają wiedzę jak przygotować się do kolejnych nowych i  trudnych zmian w podatku VAT.

W trakcie szkolenia w kompleksowy i praktyczny sposób omówione zostaną zmiany rozliczania podatku VAT. Podczas szkolenia wskazane zostaną najnowsze planowane zmiany i ich wpływ na bieżące rozliczenia.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • omówienie studium przypadków
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do skarbników, księgowych, kierowników jednostek, osób, które są lub będą zobowiązane rozliczać lub brać udział w rozliczeniu podatku VAT oraz wszystkich zainteresowanych ww. tematem.

Prowadzący
Ewa Gogolińska

praktyk, ekspert, doradca i wykładowca licznych szkoleń dla jednostek sektora finansów publicznych z zakresu podatku VAT.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

23.02.2021 (Wtorek)

SLIM VAT – pakiet zmian planowanych na 2021 r.

Pakiet przepisów doprecyzowujących i uzupełniających VAT:

  • zmiany dotyczące mechanizmu podzielnej płatności i rachunku VAT,
  • zmiany dotyczące Białej Listy Podatników,
  • zmiany w matrycy stawek VAT i Wiążącej Informacji Stawkowej,
  • zmiany doprecyzowujące w zakresie nowego JPK VAT.

Wprowadzenie zmian przepisów dotyczących faktur korygujących in plus i in minus.

Możliwość stosowania na potrzeby VAT kursu przeliczeniowego waluty obcej właściwego na gruncie podatków dochodowych.

Możliwość odliczania VAT od usług noclegowych w niektórych przypadkach.

Zwiększenie limitu wartości towarów uznawanych za prezenty o małej wartości.

Wydłużenie terminu odliczania VAT.

Uchylenie niektórych przepisów w ustawie.

Zmiana właściwości US od 01.01.2021 r.

Zmiany rozliczeń po wydaniu Interpretacji Ogólnej MF – problemy interpretacyjne.

Omówienie ostatnich wyroków NSA, WSA i linii orzecznictwa a wpływ na jednolite rozliczanie podatku VAT w samorządach.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 18-02-2021)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 18-02-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Zmiany w podatku VAT od 2021 r.

Online, 23.02.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi