25.10.2023

Środa

Online
od 499 PLN
Cel

Na szkoleniu przekazana zostanie wiedza dotycząca stosowania przepisów ustawy Pzp w taki sposób aby każdy, kto dopiero rozpoczyna pracę przy realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego bez stresu mógł przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Szkolenie dedykowane jest również dla osób, które pragną usystematyzować swoją wiedzę z zakresu stosowania przepisów ustawy Pzp.
Na szkoleniu pokazane zostanie poprzez udostępnienie ekranu w jaki sposób badać podpisy elektroniczne w ofertach.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Adresatami szkolenia są wszystkie osoby które pracują w jednostkach zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy Pzp zarówno początkujący, jak również osoby, które pragną usystematyzować swoją wiedzę.

Prowadzący
Edyta Pietras

Od kilkunastu lat nieprzerwanie zajmuje się zamówieniami publicznymi zarówno dla zamawiających, jak również dla wykonawców.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

25.10.2023 (Środa)

Szacowanie wartości zamówienia:

  • szacunkowa wartość zamówienia a orientacyjna wartość zamówienia- omówienie różnic,
  • w jaki sposób szacujemy zamówienia na dostawy, usługi oraz roboty budowlane,
  • kiedy nieprawidłowe oszacowanie wartości zamówienia naraża zamawiającego na dyscyplinę finansów publicznych,
  • czy opcję oraz wznowienie wliczamy do szacunkowej wartości zamówienia.

Specyfikacja warunków Zamówienia – niezbędny dokument zamówienia:

  • zawartość Specyfikacji Warunków Zamówienia- co powinna zawierać:
   • strona internetowa prowadzonego postępowania,
   • opis przedmiotu zamówienia,
   •  kryteria równoważności,
   • termin wykonania zamówienia,
   • kryteria oceny ofert- czy można zastosować jedynie kryterium cena?
   • warunki udziału w postępowaniu,
   • obligatoryjne podstawy wykluczenia,
   • podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe,
   • omówienie trzech modeli przeprowadzenia postępowania w szczególności omówienie modelu prostego.

Wszczęcie Postępowania:

   • wszczęcie postępowania na platformie e-zamówienia,
   • zapytania wykonawców- obowiązki zamawiającego związane z udzieleniem odpowiedzi,
   • zmiana SWZ – czy zamawiający może ją dokonać a jeśli tak to kiedy i w jakim zakresie?
   • omówienie czynności zamawiającego przed oraz po otwarciu ofert.

Badanie ofert:

   • badanie ofert- co należy sprawdzić w pierwszej kolejności-tworzenie rankingu ofert,
   • omyłki rachunkowe, pisarskie, inne omyłki- jaka jest różnica w ocenianiu poszczególnych omyłek,
   • co jest treścią oferty tj: jakie dokumenty składają się na ofertę,
   • badanie podpisów elektronicznych,
   • czy potrzebne są raporty z weryfikacji podpisów,
   • w jaki sposób badamy podpisy zaufane, kwalifikowane czy osobiste,
   • programy do weryfikacji podpisów elektronicznych.

Sesja pytań i odpowiedzi. 

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 20-10-2023)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 20-10-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Zamówienia publiczne - 4 kroki, które pozwolą prawidłowo przeprowadzić postępowanie

Online, 25.10.2023

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi