Termin szkolenia gwarantowany
27.05.2022

Piątek

Online
od 499 PLN
Cel

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu udzielania zamówień publicznej dla zamawiających z placówek medycznych. Na szkoleniu uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu szacowania wartości zamówienia oraz nabędą umiejętności, które są niezbędne do przeprowadzenia postępowania w oparciu o przepisy ustawy Pzp. Podczas szkolenia omówione zostaną między innymi:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE,
 • rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009
 • oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG.

Ponadto szkolenie przewiduje omówienie nowego obligatoryjnego obowiązku zamawiających jakim jest prowadzenie rejestru umów.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Adresatami szkolenia są wszystkie osoby, które na co dzień zajmują się udzielaniem zamówień publicznych z branży medycznej – zarówno te osoby, które zaczynają prace w zamówieniach publicznych, jak również te osoby, które zajmują się zamówieniami publicznymi, ale chciałyby usystematyzować swoją wiedzę. Adresatami szkolenia są również główni księgowi, dyrektorzy oraz kadra kierownicza.

Prowadzący
Edyta Pietras

Od kilkunastu lat nieprzerwanie zajmuje się zamówieniami publicznymi zarówno dla zamawiających, jak również dla wykonawców.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

27.05.2022 (Piątek)

Rejestr umów – obowiązek prowadzenia przez jednostki sektora finansów publicznych.

Zasady szacowania wartości zamówienia – agregowanie, planowanie i szacowanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane.

Zamówienia planowane i nieplanowane – różnice przy ustalaniu ich wartości.

Jaką metodę wybrać, aby prawidłowo oszacować wartość zamówienia.

W jaki sposób udokumentować szacowanie wartości zamówienia.

Ustalenie momentu szacowania wartości zamówienia.

Szacowanie wartości zamówienia – pokaz zasad szacowania na obrazkach.

Plan zamówień publicznych.

Polityka Zakupowa Państwa.

Analiza Potrzeb i Wymagań.

Udzielanie zamówień w częściach.

Kim jest małe i średnie przedsiębiorstwo.

Prawo opcji.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SWZ) – podstawowy dokument zamówieniowy omówienie jego podstawowych elementów.

Strona internetowa prowadzonego postępowania.

Zmiany SWZ do progów unijnych i powyżej progów unijnych.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG.

Czym jest kod UDI.

Obowiązki Instytucji Zdrowia Publicznego.

Przedmiotowe środki dowodowe.

Próbka jako podmiotowy środek dowodowy.

Warunki udziału w postępowaniu – czy zawsze należy określać.

Modele oceny podstaw wykluczenia w progach krajowych i powyżej kwot unijnych.

Weryfikacja podmiotowa wykonawców.

Wszczęcie postępowania w progach krajowych i powyżej progów unijnych – wskazanie różnic.

Otwarcie ofert – zamieszczenie wymaganych informacji na stronie prowadzonego postępowania.

Wskazanie kwoty jaką zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia.

Umowy.

Terminy na podpisanie umowy.

Możliwości zmian umowy.

Postanowienia abuzywne w umowach.

Kilka słów na temat elektronizacji zamówień.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 24-05-2022)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 24-05-2022)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Zamówienia publiczne z uwzględnieniem rejestru umów dla branży medycznej

Online, 27.05.2022

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi