Termin szkolenia gwarantowany
16.09.2022

Piątek

Online
od 599 PLN
Cel

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu udzielania zamówień publicznej dla zamawiających z placówek medycznych. Na szkoleniu uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu szacowania wartości zamówienia oraz nabędą umiejętności, które są niezbędne do przeprowadzenia postępowania w oparciu o przepisy ustawy Pzp. Podczas szkolenia omówione zostaną między innymi:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE,
 • rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009
 • oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG.

Ponadto szkolenie przewiduje omówienie możliwości skorzystania z platformy e-Zamówienia do komunikacji z wykonawcami.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Adresatami szkolenia są wszystkie osoby, które na co dzień zajmują się udzielaniem zamówień publicznych z branży medycznej – zarówno te osoby, które zaczynają prace w zamówieniach publicznych, jak również te osoby, które zajmują się zamówieniami publicznymi, ale chciałyby usystematyzować swoją wiedzę. Adresatami szkolenia są również główni księgowi, dyrektorzy oraz kadra kierownicza.

Prowadzący
Edyta Pietras

Od kilkunastu lat nieprzerwanie zajmuje się zamówieniami publicznymi zarówno dla zamawiających, jak również dla wykonawców.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

16.09.2022 (Piątek)

Możliwość skorzystania z platformy e-zamówienia do komunikacji z wykonawcami:

  • omówienie zapisów do SWZ.

Zasady szacowania wartości zamówienia:

  • agregowanie, planowanie i szacowanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane.

Zamówienia planowane i nieplanowane:

  • różnice przy ustalaniu ich wartości.

Jaką metodę wybrać, aby prawidłowo oszacować wartość zamówienia.

W jaki sposób udokumentować szacowanie wartości zamówienia.

Ustalenie momentu szacowania wartości zamówienia.

Szacowanie wartości zamówienia:

  • pokaz zasad szacowania na obrazkach.

Plan zamówień publicznych.

Polityka Zakupowa Państwa.

Analiza Potrzeb i Wymagań.

Udzielanie zamówień w częściach.

Kim jest małe i średnie przedsiębiorstwo.

Prawo opcji.

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ):

  • podstawowy dokument zamówieniowy omówienie jego podstawowych elementów.

Strona internetowa prowadzonego postępowania.

Zmiany SWZ do progów unijnych i powyżej progów unijnych.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG.

Czym jest kod UDI.

Obowiązki Instytucji Zdrowia Publicznego.

Przedmiotowe środki dowodowe.

Próbka jako podmiotowy środek dowodowy.

Warunki udziału w postępowaniu:

  • czy zawsze należy określać.

Modele oceny podstaw wykluczenia w progach krajowych i powyżej kwot unijnych.

Weryfikacja podmiotowa wykonawców.

Wszczęcie postępowania w progach krajowych i powyżej progów unijnych:

  • wskazanie różnic.

Otwarcie ofert – zamieszczenie wymaganych informacji na stronie prowadzonego postępowania.

Wskazanie kwoty jaką zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia.

Umowy.

Terminy na podpisanie umowy.

Możliwości zmian umowy.

Postanowienia abuzywne w umowach.

Kilka słów na temat elektronizacji zamówień.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 13-09-2022)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 13-09-2022)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte