Termin szkolenia gwarantowany
11.12.2023

Poniedzialek

Online
od 599 PLN
Cel

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia, którzy rozpoczynają swoją przygodę z zamówieniami publicznymi do nabycia umiejętności w zakresie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Ponadto na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się o metodzie uproszczonej, która pozwoli przeprowadzić postępowanie zgodnie z przepisami ustawy Pzp a jednocześnie zaoszczędzi zamawiającemu stresu.

UWAGA!! Każdy uczestnik szkolenia otrzyma pakiet wzorów dokumentów przydatnych w codziennej pracy.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkie osoby, które pracują w jednostkach zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy Pzp zarówno początkujący jak również dla tych osób, którzy pragnął usystematyzować swoją wiedzę.

Prowadzący
Edyta Pietras

Od kilkunastu lat nieprzerwanie zajmuje się zamówieniami publicznymi zarówno dla zamawiających, jak również dla wykonawców.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu
Polecamy również
18.04.2024 Zamówienia publiczne współfinansowane ze środków unijnych Online Edyta Pietras Rekrutacja w toku

Program

Dzień 1

11.12.2023 (Poniedzialek)

Szacowanie wartości zamówienia – niezbędna czynność zamawiającego:

  • wskazanie podstawowych pojęć związanych z zamówieniami publicznymi,
  • omówienie zasad szacowania oraz agregacji zamówień:
   • szacowanie dostaw,
   • szacowanie usług,
   • szacowanie robót budowlanych,
   • plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
   • udzielanie zamówień w częściach oraz z możliwością składania ofert częściowych- jak szacować takie zamówienia,
   • jak szacujemy opcje oraz wznowienia.

SWZ – podstawowy dokument zamawiającego. Co powinna zawierać SWZ:

  • jak powinien wyglądać opis przedmiotu zamówienia,
  • warunki udziału w postępowaniu,
  • wykluczenie wykonawców na podstawie art 108 oraz 109 ustawy pzp,
  • kryteria oceny ofert- jak je opisać zgodnie z zasadą efektywności ekonomicznej,
  • termin realizacji zamówienia – jak określamy,
  • jakie zapisy powinien zawierać projekt umowy.

Wszczęcie Postępowania:

  • wszczęcie postępowania na platformie e-zamówienia,
  • omówienie podstawowych kroków w jaki sposób zarejestrować postępowanie oraz wszcząć postępowanie na platformie e-zamówienia,
  • zadawanie pytań przez wykonawców i udzielenie odpowiedzi przez zamawiającego.

Badanie ofert:

  • badanie ofert- co należy sprawdzić w pierwszej kolejności-tworzenie rankingu ofert,
  • omyłki rachunkowe, pisarskie, inne omyłki- jaka jest różnica w ocenianiu poszczególnych omyłek,
  • badanie podpisów elektronicznych,
  • czy potrzebne są raporty z weryfikacji podpisów,
  • w jaki sposób badamy podpisy zaufane, kwalifikowane czy osobiste,
  • programy do weryfikacji podpisów elektronicznych.

Sesja pytań i odpowiedzi. 

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 06-12-2023)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 06-12-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Prawo zamówień publicznych dla początkujących

Online, 11.12.2023

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi