25.11.2022

Piątek

Online
od 599 PLN
Cel

Na szkoleniu jego uczestnicy poznają regulacje prawne jakie należy wziąć pod uwagę w trakcie konstruowania projektów umów. Ponadto omówione zostaną przepisy prawne umożliwiające zmianę umów oraz sytuacje kiedy zmiana umowy nie będzie możliwa.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
  • dyskusja
  • prezentacja
  • wykład
Grupa docelowa

Adresatami szkolenia są wszystkie osoby które pracują w jednostkach zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy Pzp, m.in.: pracownicy jednostek sektora finansów publicznych odpowiedzialne za przeprowadzenie procedury, pracownicy merytoryczni zobowiązani do przygotowania projektów umów, uczestnicy komisji przetargowych.

 

Prowadzący
Edyta Pietras

Od kilkunastu lat nieprzerwanie zajmuje się zamówieniami publicznymi zarówno dla zamawiających, jak również dla wykonawców.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu
Polecamy również
11.12.2023 Prawo zamówień publicznych dla początkujących Online Edyta Pietras Termin szkolenia gwarantowany
18.04.2024 Zamówienia publiczne współfinansowane ze środków unijnych Online Edyta Pietras Rekrutacja w toku

Program

Dzień 1

25.11.2022 (Piątek)

Omówienie elementów które musi zawierać umowa w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z regulacjami ustawy Pzp.

Jak określać w umowie termin realizacji umowy?

Rozszerzenie zakresu zamówienia aneksem czy to możliwe?

Kilka słów na temat zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Na czym polega zasada współdziałania Zamawiającego i Wykonawcy w związku z realizacją umowy.

Omówienie klauzul abuzywnych w umowach tzw. Niedozwolonych.

Różnica pomiędzy opóźnieniem a zwłoką.

Zachowania nie związane z przedmiotem zamówienia lub jej prawidłowym wykonaniem.

Minimalna wartość świadczenia stron – czy każdy zamawiający musi ją określić?

Przesłanki dopuszczające zmianę umowy.

Czym są zmiany nieistotne?

Czym są zmiany istotne?

Omówienie zmian bagatelnych.

Omówienie waloryzacji ustawowej oraz waloryzacji na podstawie art 439 ustawy Pzp.

Czy w związku z Agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę zamawiający może podnieść wynagrodzenie na wniosek wykonawcy?

Zmiany wynikające z okoliczności niemożliwych do przewidzenia.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
  • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 22-11-2022)
  • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 22-11-2022)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
  • certyfikat (wer. elektroniczna)
  • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte