14.10.2022

Piątek

Online
od 449 PLN
Cel

W ostatnim czasie w zamówieniach publicznych bardzo dużo się dzieję. Ustawodawca z uwagi na trwającą na Ukrainie wojnę wprowadza nowe regulacje do zamówień publicznych w trybie pilnym.

Na szkoleniu uczestnik zdobędzie wiedzę dotyczącą tego jakie regulacje prawne powinien zastosować w postępowaniach o wartości poniżej progów unijnych w szczególności omówiony zostanie proces szacowania oraz planowania zamówień publicznych.

Ponadto omówione zostaną kwestie dotyczące tego jakie zwolnienia zastosować realizując pomoc skierowaną do obywateli Ukrainy oraz na co zwrócić uwagę korzystając ze zwolnień wynikających ze specustawy ukraińskiej.

Na szkoleniu omówione zostaną kwestie dotyczące konstruowania umów o zamówienie publiczne m.in. zasady aneksowania umów, waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy. Omówione zostaną również zmiany istotne i nieistotne umów.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Adresatami szkolenia są wszystkie osoby które pracują w jednostkach zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy Pzp.

 

Prowadzący
Edyta Pietras

Od kilkunastu lat nieprzerwanie zajmuje się zamówieniami publicznymi zarówno dla zamawiających, jak również dla wykonawców.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

14.10.2022 (Piątek)

Omówienie progów obowiązujących od stycznia 2022r.

Zasady szacowania wartości zamówienia- agregowanie, planowanie i szacowanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane:

1) Omówienie opinii Urzędu Zamówień Publicznych na przykładzie agregacji różnych asortymentów artykułów żywnościowych,
2) Czym jest kwota zabezpieczona w budżecie a czym szacowana wartość zamówienia,
3) Zamówienia planowane i nieplanowane – różnice przy ustalaniu ich wartości;
4) Jaką metodę wybrać aby prawidłowo oszacować wartość zamówienia,
5) W jaki sposób udokumentować szacowanie wartości zamówienia,
6) Ustalenie momentu szacowania wartości zamówienia,
7) Kilka słów na temat Planu Zamówień Publicznych,
8) Szacowanie wartości zamówienia- pokaz zasad szacowania na obrazkach,

Specyfikacja Warunków Zamówienia ( SWZ) – Podstawowy dokument zamówieniowy:

1) Omówienie obligatoryjnych podstaw wykluczenia
2) Jakie regulacje prawne powinien zastosować zamawiający w postępowaniach o wartości poniżej progów unijnych w kontekście konfliktu zbrojnego na Ukrainie,
3) Jakie zwolnienia może zastosować zamawiający realizując pomoc skierowaną do obywateli Ukrainy,
4) Na co powinien zwrócić uwagę zamawiający korzystając ze zwolnień wynikających ze specustawy ukraińskiej,
5) Omówienie stanowiska UZP w sprawie stosowania przepisów na temat stosowania specustawy ukraińskiej.

Projekt umowy jako załącznik do SWZ:

1) Opis Przedmiotu zamówienia- omówienie zagadnień dotyczących prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia tj: znaki towarowe i inne dyskryminacyjne określenia w opz.
2) Termin na podpisanie umowy,
3) Możliwości zmian umowy,
4) Zmiany istotne i nieistotne,
5) Postanowienia abuzywne w umowach,
6) Postanowienia waloryzacyjne w umowach,
7) Co jeśli w umowie nie ma postanowień waloryzacyjnych a wykonawca prosi o zmianę cen jednostkowych,
8) Wojna na Ukrainie i inflacja- czy mogą być przyczyną waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy,
9) Odmowa waloryzacji- czy może skutkować rozwiązaniem umowy o zamówienie publiczne,
10) Omówienie opinii UZP na temat możliwości zmian umowy.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 11-10-2022)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 11-10-2022)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Zamówienia publiczne – nowe regulacje 2022r

Online, 14.10.2022

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi